Plan Green Edge komt begin februari in de raad: college geeft geen advies over het besluit dat de Hoogeveense politieke partijen moeten nemen

De uitkijktoren blijft het grootste obstakel in het plan voor Green Egde. Foto: Green Edge

De gemeenteraad van Hoogeveen gaat de komende weken een besluit nemen over Green Edge. Dit is de inmiddels al veelvuldig bediscussieerde uitbreiding van Green Planet in Pesse. Opvallend daarbij is de neutrale positie die het zakencollege inneemt. „Maar het komt wel vaker voor”, benadrukken meerdere wethouders. „Deze kwestie loopt al jaren en al drie colleges hebben zich erover gebogen. Dit is zo’n dossier waarbij de raadsleden misschien wel meer weten dan het huidige college.”

De beoogde uitbreiding betreft een overdekt tankeiland, een vrachtwagenparkeerplaats, een belevenissenbos met diverse recreatieve elementen, een evenemententerrein én een uitkijktoren. Om deze toren draait het gros van de soms verhitte discussie. Deze maakt deel uit van de plannen van het klimpark maar heeft als belangrijkste functie om als reclamezuil te werken voor passerend verkeer op de A28.

Voor de uitbreiding moet het bestemmingsplan aangepast worden. Het ontwerp bestemmingsplan heeft tot en met 22 januari 2020 ter inzage gelegen. Er zijn 153 zienswijzen ingediend. De reactienota hierop is inmiddels klaar volgens wethouder Jan Zwiers, maar nog niet openbaar.

Zienswijzen

De ingebrachte zienswijzen waren met name gericht tegen de klimtoren met led-reclame, de verhoogde windturbines en de evenementen. Op een aantal onderdelen is het plan aangepast na meerdere overleggen tussen initiatiefnemer en bezwaarmakers. Zo is de maximale hoogte van de uitkijktoren verlaagd van 50 naar 37 meter en worden minder evenementen toegestaan. Met de aanpassingen zijn niet alle bezwaren weggenomen; er zijn geen zienswijzen ingetrokken. Omwonenden houden grote bezwaren tegen de uitkijktoren. Initiatiefnemer Edward Doorten houdt vast aan het realiseren van de uitkijktoren met led-schermen. Op dit punt is een oplossing niet gevonden, aldus wethouder Jan Zwiers.

College is neutraal

Bij het voorleggen van de plannen aan de raad heeft het college gekozen voor een feitelijke aanpak. Zwiers: „Gezien de doorlooptijd over drie colleges, de opgedeelde behandeling (uitbreiding tankstation en plan Green Edge - redactie) en de lobby van voor- en tegenstanders acht het college deze opstelling het meest passend bij de behandeling in de raad.”

Bespreking gemeenteraad

Op 1 februari is er een ingelaste openbare informatie- en inspraakavond met de raad over dit onderwerp. De gemeenteraad debatteert op 17 februari over dit onderwerp waarna het besluit op 10 maart gepland staat. Daarmee zou het onderwerp vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen rond moeten zijn.

Nieuws

menu