Plaatselijke Belangen tonen belangstelling voor Leader-subsidie

Er waren ruim veertig aanwezigen. Foto Gemeentebelangen Hoogeveen

Zestien belangenorganisaties in de gemeente Hoogeveen, vertegenwoordigd door ruim veertig personen, zijn maandag ingegaan op de uitnodiging van Gemeentebelangen Hoogeveen om meer te weten te komen over het Leader-programma. Linda Hoeksema van de Provincie Drenthe gaf tekst en uitleg over de goed gevulde pot met subsidie die in 2023 aangesproken kan worden om projecten gemakkelijker te kunnen realiseren.

Er werden voorbeelden van gerealiseerde projecten besproken, zoals het onderduikersmuseum in Nieuwlande. De aanwezigen kregen bovendien uitleg over de manier waarop aanvragen ingediend kunnen worden. Zo kunnen verschillende Plaatselijke Belangen gezamenlijk een project indienen.

Samenwerking

Voorzitter Jacob Melissen: „Organisaties die aanspraak willen maken op de Leader-subsidies moeten nu al beginnen met nadenken over zaken die men wil realiseren. Een gezamenlijk project door meerdere belangenverenigingen is zeker een optie. Het is best een lastige route en als je de samenwerking zoekt, kun je van beide kanten kennis en ervaring inbrengen.’’

Andere kwesties

Er werd ook tijd ingeruimd om bepaalde kwesties onder de aandacht te brengen bij de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen. De vertegenwoordigers van dorpshuizen gaven aan zich ernstig zorgen te maken over het betalen van energienota’s nu de gasprijzen zo hoog zijn. Ook constateren zij veel achterstallig onderhoud aan fietspaden in wijken en dorpen. Gemeentebelangen Hoogeveen zegde toe alle genoemde punten op de politieke agenda te zetten en met een terugkoppeling te komen.

Nieuws

menu