Panden buiten het kernwinkelgebied in Hoogeveen verliezen detailhandelfunctie na jaar van leegstand

Het centrum van Hoogeveen.

Het centrum van Hoogeveen. Foto: Willem Braam

De gemeente Hoogeveen wil een zogenaamde uitsterfregeling instellen voor detailhandel buiten het kernwinkelgebied. Dit houdt in dat panden in de aanloopstraten van het centrum (onder meer de Schutstraat en Het Haagje) waar een jaar lang geen activiteiten als zodanig meer hebben plaatsgevonden, hun bestemming detailhandel verliezen. Hiervoor dient het bestemmingsplan te worden gewijzigd.

Het doel is te komen tot een compacter stadscentrum. Dat beleid is in 2017 al ingezet met het opstellen van een ontwikkelingsvisie, maar wordt binnenkort bekrachtigd. Volgens wethouder Jan Zwiers is dit pure noodzaak voor Hoogeveen. Hij benadrukte tijdens de gemeenteraadsvergadering woensdag, waarin alleen dit onderwerp op de agenda stond, ook: ,,We beogen dus níet om detailhandel buiten het kernwinkelgebied de nek om te draaien. Het gaat om panden die al een jaar leegstaan. Sommige panden staan twee, drie of vier jaar leeg. Als er niets aan gebeurt dreigt verpaupering.”

De termijn van een jaar is de juridische minimale termijn die hiervoor gebruikt kan worden. Volgens Zwiers is de termijnperiode onderzocht en wordt deze als redelijk gezien. Dit laatste wordt beaamd door Jan Stam, voorzitter van Binnenstad Hoogeveen. De uitsterfregeling gaat in op het moment dat de detailhandel verdwijnt. Komt er tijdelijk bijvoorbeeld een pop-upstore in een pand, dan wordt geteld vanaf het moment dat deze pop-upstore weer de deuren sluit.

Panden die op het moment dat het nieuwe bestemmingsplan ingaat leeg staan of op dat moment al een andere functie hebben dan detailhandel, verliezen per direct de detailhandelfunctie.

De afgelopen tijd heeft de gemeente nauw overleg over de uitsterfregeling gevoerd met Binnenstad Hoogeveen. Voorzitter Stam sprak woensdagavond tijdens de raadsvergadering in en verklaarde er positief tegenover te staan. ,,Het is jammer dat het nodig is, maar we moeten nu eenmaal komen tot een compacter stadscentrum.” Hij deed wel een dringend beroep op de gemeenteraadsleden om zich te blijven focussen op en investeren in de binnenstad. ,,Bij investeren draait het overigens niet alleen om geld, maar ook om het samen optrekken om kansen te pakken. Het is van levensbelang dat de Hoofdstraat weer gaat floreren”, stelde Stam.

Voor de verplaatsing of beëindiging van winkels in de aanloopstraten naar het centrum is een stimuleringsregeling beschikbaar. Dit houdt in dat winkeliers die in deze straten zijn gevestigd en bereid zijn om naar de Hoofdstraat te verhuizen, een vergoeding kunnen krijgen. De provincie heeft hiervoor geld ter beschikking gesteld aan de gemeente. Een aantal betrokkenen heeft hiervan inmiddels gebruik gemaakt.

Ondernemers die verwachten financiële schade op te lopen door de gemeentelijke plannen kunnen een claim indienen. Er is 500.000 euro beschikbaar gesteld om die kosten te dekken.

Op 23 december staat het onderwerp opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. Dan wordt erover gedebatteerd en volgt een definitief besluit.