Oude dekschuit biedt sterns veilige broedplek. Pilotproject voor herstel aantal visdieven en Noordse sterns

Natuurcorrespondent Hero Moorlag vertelt wekelijks in de rubriek Groen en Doen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van flora en fauna. Deze week: Oude dekschuit biedt veilige broedplek en project voor herstel visdieven.

De ponton in de havenkom van Lauwersoog.

De ponton in de havenkom van Lauwersoog. Foto: Hero Moorlag

Boven Hoogeveen zijn altijd gierzwaluwen te zien. Zittend in de avondkoelte in de tuin zijn ze tot in het donker te observeren. Luchtacrobaten met lange sikkelvormige vleugels. Komen ze laag over, dan is hun gierend geluid te horen. Hun moeiteloze vlucht is fabelachtig. Hetzelfde zie je bij sterns. Ze jagen niet zoals gierzwaluwen op insecten, maar duiken in zee zogauw ze een spiering in het water zien. Sterns zijn de zwaluwen van de zee. Lange sikkelvormige vleugels die voorbij de staart reiken. Wat vliegen deze vogels gemakkelijk en soepel. Ze broeden buitendijks op kwelders, op bewaakte stranden van Waddeneilanden en op de onbewoonde eilanden Griend en Rottumerplaat. Op kwelders gaat dat niet zo goed. Ratten en zelfs vossen eten de nesten leeg. Rijkswaterstaat bedacht een plan. Twee oude dekschuiten werden met een kraan geplaatst in de havenkom van Lauwersoog (Groningen) en een in Balgzandpolder (Noord-Holland).

Nieuws

menu