Otter doodgereden aan Steigerwijk in Nieuwlande; Gemeentebelangen Hoogeveen hoopt op faunabuis voor een veilige oversteek

Het retentiegebied waar de otter leeft aan de Steigerwijk in Nieuwlande.

Het retentiegebied waar de otter leeft aan de Steigerwijk in Nieuwlande. Foto: Jan van der Sleen

De otter is een beschermd dier dat langzaam maar zeker ook steeds meer in Drenthe gesignaleerd wordt. Ook in de omgeving van Hoogeveen. Tot het verdriet van velen vallen er ook verkeersslachtoffers. Aan de Steigerwijk in Nieuwlande, een wateropvanggebied, is pas een otterjong doodgereden.

Een eindje verderop in Dalerpeel is ook al een otter doodgereden. Een vrijwilliger van Zoogdierenwerkgroep Hardenberg heeft diverse instanties benaderd om maatregelen te treffen, maar krijgt niet het gewenste respons.

Daarom zocht zij contact met Jan van der Sleen van Gemeente Belangen Hoogeveen voor hulp om de beschermde diersoort ook daadwerkelijk te beschermen. De partij heeft daarop het college benaderd met de vraag of zij deze problematiek bij het Waterschap Vechtstromen kan aankaarten.

Waterschap Vechtstromen heeft (nog) geen maatregelen getroffen

Het probleem is dat de Steigerwijk het retentiegebied (waterbergingsgebied voor hevige regenval) doorsnijdt en wild dat van de ene naar de andere zijde gaat over de weg moet. Waterschap Vechtstromen heeft dit gebied ingericht maar geen maatregelen getroffen om een voorziening te treffen zodat in dit geval deze dieren veilig naar het andere gebied kunnen. De aanleg van een zogeheten een faunabuis zo volgens Gemeentebelangen een geschikte optie zijn voor de otters.