Oriëntatieochtenden Remonstrantse Gemeente over ruimdenkend geloven: 'Op open manier bezig zijn met geloofsonderwerpen'

De Remonstrantse Gemeente in Hoogeveen houdt de komende maanden vier bijeenkomsten over ruimdenkend, eigentijds geloven. De eerste oriëntatie ochtend is aankomende dinsdag. ‘We merken dat er in brede kring behoefte is om op een open manier bezig te zijn met geloofsonderwerpen”, zegt Jan Hendriks. Hij leidt de bijeenkomsten samen met de Remonstrantse voorganger dominee Anneke van der Velde.

Jan Hendriks is betrokken bij de oriëntatieochtenden ruimdenkend geloven in de Remonstrantse Kerk.

Jan Hendriks is betrokken bij de oriëntatieochtenden ruimdenkend geloven in de Remonstrantse Kerk. Foto André Weima

Eén van de aanleidingen voor het starten van de cyclus is dat de geloofsgemeenschap de laatste tijd een aantal nieuwe leden en ‘vrienden’ mocht verwelkomen. Hendriks: „Daar zijn we natuurlijk heel blij mee, maar lang niet iedere nieuwkomer is op de hoogte van het vrijzinnige gedachtengoed dat wij uitdragen.’’ Tijdens de eerste bijeenkomst ligt daarom ook de nadruk op de geschiedenis van de gemeente in Hoogeveen en de Remonstrantse Geloofsbelijdenis. Dit onderdeel, uitgelegd door Hendriks , is eigenlijk het enige dat echt vastligt.