Opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in Hoogeveen bekend. Burgemeester Loohuis: 'De vluchtelingen hebben rust nodig'

Hulp voor Oekraïners. Pixabay

De gemeente Hoogeveen richt diverse opvangplekken in voor Oekraïense vluchtelingen. In tegenstelling tot in andere Drentse gemeenten is in de gemeente Hoogeveen geen locatie beschikbaar om de vluchtelingen allemaal op één locatie op te vangen. Daarom wordt gebruik gemaakt van meerdere panden. Als die allemaal klaar zijn kunnen er ongeveer 260 gevluchte Oekraïners een veilig onderdak krijgen in Hoogeveen.

Burgemeester Karel Loohuis: „De mensen, veelal vrouwen en kinderen, hebben alles moeten achterlaten in Oekraïne en zijn mogelijk al dagen onderweg. Ze hebben rust nodig. We zijn heel blij dat we deze locaties hebben gevonden en dat de eigenaren bereid zijn om mee te werken. We gaan er alles aan doen om deze locaties goed in te richten als dat nog niet het geval is.”

Na een inventarisatie en afspraken met eigenaren zijn de volgende locaties beschikbaar of worden beschikbaar gemaakt.

Woonconcept stelt aan de Kroon locatie beschikbaar met 24 plaatsen. Bij Stalhouderij Nieuw Moscou aan de Zuideropgaande gaat het om 4 plaatsen en aan de Wijsterseweg 2/2b zijn 15 plekken. Deze noodopvanglocaties zijn volledig ingericht en direct beschikbaar.

Verder is de gemeente nog bezig om een aantal locaties klaar te maken voor gebruik, bijvoorbeeld door deze in te richten met bedden en andere benodigdheden.

Dit zijn 4 plekken aan De Snikke (Woonconcept), 25 mensen kunnen binnenkort terecht in het pand van WMD aan de De vos van Steenwijklaan en in Villa de Terp aan dezelfde laan kunnen 16 personen opgevangen worden.

Twee grote opvangplekken nog niet gereed

Verder zijn er ook twee ruimere opvanglocaties waar nog aanpassingen aan de panden gedaan moeten worden om deze geschikt te maken als noodopvang. Dat zijn het voormalige kantoorpand van Domesta aan de Kortewijkstraat. Daar kunnen op termijn 75 personen onderdak krijgen. En de voormalige huishoudschool aan de Pesserstraat moet nog aangepast worden. Zodra dat klaar is, kunnen er maximaal 100 personen gehuisvest worden. De opvang wordt gecoördineerd via de Veiligheidsregio Drenthe.

Omwonenden van bovenstaande locaties zijn zaterdag via een brief op de hoogte gebracht van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne bij hen in de buurt.

Aankomst

Bij aankomst staat een team van de gemeente klaar om de mensen die zijn gevlucht uit het oorlogsgebied op te vangen. Zij zorgen voor de intake en inschrijving in de basisregistratie personen (BRP). Het ‘team begeleiding’ rijkt een tasje uit met persoonlijke verzorgingsspullen en inventariseert per persoon wat nodig is aan (psycho)medische zorg, onderwijs, werk, opvang van eventuele huisdieren enz.

De gemeente hoopt hiermee snel en heel concreet bij te dragen aan de eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne.

Particuliere opvang

Afgelopen weken boden tientallen mensen onderdak aan voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne via oekraine@hoogeveen.nl. „Dat is hartverwarmend”, vindt burgemeester Loohuis.

De gemeente heeft of zoekt telefonisch contact met deze inwoners. Zij melden het aanbod ook bij Takecarebnb die namens de samenwerkende organisaties zorgt voor intake en screening. Daarna vindt de matching plaats door Vluchtelingenwerk.

Samenwerking met andere instanties

De gemeente werkt samen met de Veiligheidsregio Drenthe, lokale organisaties zoals Stichting Rusland Kinderhulp, Leger des Heils, het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk, serviceclubs, kerken en inwoners om de opvang zo goed mogelijk te organiseren.

Anders dan bij de opvang van vluchtelingen uit andere landen is de gemeente verantwoordelijk voor onderdak, eten, (psycho)medische zorg, financiële ondersteuning en onderwijs. De mensen die Oekraïne ontvluchten zijn geen asielzoekers, maar vluchtelingen die visumvrij (90 dagen) in Nederland mogen zijn. Voor Oekraïners die langer blijven, komt een speciale Europese regeling. Dit betekent dat zij geen asielprocedure hoeven te doorlopen en niet in asielzoekerscentra worden opgevangen.

Nieuws

menu