Opinie: Landschap rond Hoogeveen opgeofferd aan zonneparken

Vier jonge dassen bij burcht Hollandscheveld.

Vier jonge dassen bij burcht Hollandscheveld. Foto: Cameraval René Eefting

Donderdag 23 september is de beslissing in de raadsvergadering gevallen. De zonneparken van de projectontwikkelaars PowerField en GroenLeven bij Hollandscheveld en het zonnepark van Kronos aan de Kerkweg bij Pesse mogen worden aangelegd.

Tegen waren D66, Lijst Van Hien, SP en CU, voor waren CDA, VVD en Gemeentebelangen. Het is lang geleden dat het CDA het rentmeesterschap van de Schepping daadwerkelijk gestand deed. De VVD helpt graag ondernemers en Gemeentebelangen zoekt de voordelen voor bewoners in de energietransitie.

Grote dassenburcht

Vanaf het begin van de planprocedures heeft Dassenwerkgroep Zuid-Drenthe bezwaar gemaakt tegen de zonneparken bij Hollandscheveld. In een van de bossen ligt een grote dassenburcht met elf dassen en verderop een kleine burcht met twee dassen. Een bewoner toonde beide burchten en het aantal dassen aan met cameravallen. De das, zijn burcht en het foerageergebied zijn wettelijk beschermd. PowerField nam ons mee het veld in en vertelde welke maatregelen zullen worden genomen om het voor de dassen zo gunstig mogelijk te maken: langs het bos een dassenakker, een strook graan, inheemse struiken en als sterkste punt, geen hekken langs het zonnepark. Dassen kunnen elk moment het park vrij inlopen. Toen de vergunningverstrekker ons verzekerde dat deze punten zouden worden opgenomen in de vergunning, trokken we onze zienswijze in. Temeer daar het zonnepark van PowerField langs de A37 komt te liggen. Het zonnepark van GroenLeven is gesitueerd tussen bossen, een uiterst slecht gekozen locatie, omdat daar voortdurend migratie plaatsvindt van dassen, reeën, hazen, vossen en marters. In de inspraakronde van 5 juli heb ik dat de raad duidelijk gemaakt en eerder aan een groep raadsleden in het veld. Op 5 juli spraken ook twee bewoners in die het eveneens niet eens waren met het zonnepark van GroenLeven tussen de bossen. In de presentatie van GroenLeven op die avond bleek dat vrijwel niets werd gedaan ten gunste van de dassen. GroenLeven schakelde na de felle kritiek van 5 juli ecologisch buro BügelHajema in die zich boog over de aanwezigheid van dassenburchten. Verrassend, want in een eerder ecologisch rapport, december 2020, was de grote burcht over het hoofd gezien, hetgeen erg vreemd overkwam. In het nieuwe rapport doet GroenLeven plotseling dezelfde toezeggingen als PowerField. Heel slim! Blijkbaar was dat voldoende voor CDA, VVD en Gemeentebelangen om met het plan in te stemmen. Enkele leden van Dassenwerkgroep Zuid-Drenthe gaan met bewoners van het nabijgelegen villapark tijdens de aanleg van het park wekelijks controleren of GroenLeven zich houdt aan de toezeggingen ten gunste van de dassen. We houden beide projectontwikkelaars in de gaten!

Het neemt niet weg dat het landschap rond Hoogeveen vol komt te staan met gigantische zonneparken: Fluitenberg, De Wolden (N48), twee bij Hollandscheveld, bij Noordscheschut en nog eens een park bij Pesse. In een vroeg stadium hebben wij gewezen op de vele platte daken op industrieterreinen en op de grote parkeerplaatsen binnen Hoogeveen. Deze oppervlakken hadden kunnen worden gebruikt voor de aanleg van zonneparken. Een akker tussen bossen op dalgrond bleek gemakkelijker te zijn voor de projectontwikkelaar. Een substantieel deel van het Drentse landschap wordt daarmee opgeofferd aan zonneparken.

Hero Moorlag,

Dassenwerkgroep Zuid-Drenthe.