Opbrengst collecte Amnesty International in Hoogeveen weer als vanouds

Hilde Kerssies-Booij. Foto: André Weima

Twee jaar geleden werd de collecteweek halverwege afgebroken vanwege de opkomst van corona. Een jaar geleden vond om dezelfde reden de collecte volledig online plaats. Dit jaar mochten collectanten van Amnesty Nederland weer huis-aan-huis collecteren in de week van 13 tot en met 19 maart. Dit leverde een mooi resultaat op. Er werd maar liefst bijna 4.000 euro opgehaald.

Voor de digitale collecte van vorig jaar liepen aanzienlijk minder collectanten warm dan anders. Via persoonlijke online collectebussen, waarmee collectanten in hun eigen netwerk om een bijdrage vroegen, werd in totaal zo’n 1000 euro opgehaald.

Dit jaar kan de werkgroep en haar vrijwilligers tevreden zeggen dat de resultaten weer beginnen te lijken als die voor de coronatijd. Met een opbrengst van 2204,70 euro in Hoogeveen-West en 1777,91 euro in Hoogeveen-Oost komt de eindstand op 3982,61 euro. Inwoners van Hoogeveen konden contant geld doneren in de welbekende collectebus of middels een QR-code digitaal bijdragen. Contant geld blijkt echter nog steeds de favoriet: 85 procent van de opbrengst bestond uit munt- of briefgeld.

De opbrengst

Dankzij de opbrengst kan Amnesty International diverse onderzoeken en acties bekostigen voor de bestrijding van mensenrechtenschendingen wereldwijd. Daarnaast mag de werkgroep van Amnesty Hoogeveen een bescheiden deel van het opgehaalde geld gebruiken in de eigen gemeente, voor het financieren van acties en activiteiten. Voorbeelden voor de komende tijd zijn het Vrouwenfeest op 21 mei en de Write for Rights-schrijfactie eind dit jaar.

Amnesty Hoogeveen bedankt de collectanten voor hun inzet en bijdrage. Verder wil de werkgroep eenieder bedanken die tijdens de collecteweek een financiële bijdrage deed.

Oproep voor volgend jaar

De volgende collecteperiode vindt plaats in maart 2023. Hiervoor kan de werkgroep nog collectanten gebruiken door heel Hoogeveen. Er is vooral hulp nodig in de volgende wijken/gebieden: de dorpen, Tuindorp/Zuid, Venesluis, het Centrum, Wolfsbos (zijde winkelcentrum), de Schutlanden en Kattouw.

De tijd die een collectant besteedt aan het collecteren is altijd in overleg. „Ieder uurtje en elk bedrag is meegenomen”, zegt Hilde Kerssies van Amnesty Hoogeveen. Voor meer informatie of aanmelden kunnen belangstellenden contact opnemen met Hilde Kerssies, tel. 0528-277345 of hildekerssies@gmail.com

Nieuws

menu