Onveiligheid en onduidelijkheid over voorrang straks verleden tijd? Nieuw zebrapad voor supermarkt in Hollandscheveld

Het zebrapad moet de oversteek naar de parkeerplaats (rechts) veiliger maken.

Het zebrapad moet de oversteek naar de parkeerplaats (rechts) veiliger maken. Foto Google Maps

De gemeente Hoogeveen heeft voornemens om een zebrapad aan te leggen bij de oversteek van de parkeerplaats tegenover supermarkt de Boni in Hollandscheveld.

Winkelend publiek parkeert de auto veelal op het parkeerterrein tegenover de supermarkt. Maar om aan de overkant te komen is vaak een onveilige situatie. Vanuit de inwoners van het dorp en de supermarkt groeit de behoefte om hier wat aan te doen. De gemeente denkt dat het een reëel verzoek is en wil graag meewerken aan het veiliger maken van de winkelstraat.

Financieel plaatje

Er kleeft wel een financieel plaatje aan het verzoek. Niet alleen moet er een zebrapad worden aangelegd, ook de drempel waarop de strepen moeten komen wordt opgehoogd. Zo moeten de automobilisten nog meer afremmen en worden eventuele gevaarlijke situaties in de kiem gesmoord.

Wie heeft voorrang?

De huidige verkeerssituatie voor de supermarkt riep tevens ook vragen op wat betreft de voorrangsregels. Het parkeerterrein oog enerzijds als een weg van rechts, maar ook als een weg met beperkte bestemming. Dit laatste zou betekenen dat het verkeer dat het parkeerterrein verlaat, voorrang moet verlenen aan het verkeer op Het Hoekje. Om een einde te maken aan deze onduidelijkheid worden er haaientanden en een verkeersbord geplaatst.