Oer-Hollandse eik is een toonbeeld van kracht: Solitaire eiken krijgen geen steun van soortgenoten

Natuurcorrespondent Hero Moorlag vertelt wekelijks in de rubriek Groen en Doen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van flora en fauna. Deze week: de zomereik in Hollandscheveld.

Uitbottende eiken in het veld bij Echten.

Uitbottende eiken in het veld bij Echten. Foto: Hero Moorlag

De eenzame eik in het open veld van bedrijventerrein Riegmeer bij Hollandscheveld. Hij moet worden gekapt om plaats te maken voor een transformatorstation. Hoogeveen volgde niet de juiste procedure. Protesten alom. Niet alleen om de procedure, maar in de eerste plaats om het behoud van deze eik. Kranten besteedden aandacht aan de kwestie.