Oecumenische Vredesviering tijdens Vredesweek

Pastoor Peter Wellen is zondag een van de voorgangers, samen met ds. Wietse van der Hoek gaat hij voor in de dienst. Foto: Ria Meinders

In de Vredesweek komen christenen samen in verschillende kerken om te bidden voor vrede.

Ook in de Rooms Katholieke kerk aan de Blankenslaan in Hoogeveen komen christenen van verschillende achtergrond bijeen om te bidden en wel op woensdag 21 september om 19.00 uur. Voorgangers in deze Oecumenische Vredesviering zijn: ds. Wietse van der Hoek en pastoor Peter Wellen. Dit jaar is thema van deze viering : ‘Generatie Vrede’.

Nieuws

menu