Noodfonds voor inwoners De Wolden

De gestegen inflatie en energieprijzen brengt sommige mensen in de financiële problemen.

De gestegen inflatie en energieprijzen brengt sommige mensen in de financiële problemen. Foto: Pixabay

Ruim een half miljoen euro is beschikbaar voor inwoners van De Wolden die in acute geldnood zitten. De gemeenteraad besloot in november dat dit ‘Noodfonds energie-armoede’ er moest komen en dat is nu opgericht door het college van burgemeester en wethouders.


Meer mensen energietoeslag

Gemeente De Wolden kiest ervoor om de energietoeslag aan meer mensen te geven. Inwoners met een inkomen tot 130 procent van het sociaal minimum kunnen de energietoeslag aanvragen. Via dit noodfonds kan de gemeente inwoners in bijzondere gevallen extra ondersteuning bieden wanneer zij financieel in knel komen door stijgende inflatie en energieprijzen.

Schrijnende gevallen

Het gaat hierbij om een noodfonds voor schrijnende gevallen, waarbij te denken valt aan een dreigende huisuitzetting of afsluiting van gas, water of licht. Wethouder Van Dijk: “In het bijzonder gaat het hier om het ondersteunen van inwoners die, door het hebben van een net te hoog inkomen, niet in aanmerking komen voor andere ondersteuningsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de energietoeslag. Ook deze groep inwoners kan door bijvoorbeeld een hoge hypotheek, studerende kinderen in combinatie met een hoge energierekening op dit moment financieel in de problemen raken.”

Hij vervolgt: „Door goede samenwerking met partners zoals woningcorporaties, het Drents Energie Loket en Stichting Welzijn De Wolden hopen wij de hulp te bieden waar juist nu behoefte aan is. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen, dit fonds helpt daarbij.”

Vraag om hulp

De gemeente roept inwoners met zorgen of problemen rondom het betalen van rekeningen op om hulp te vragen. Consulenten van de gemeente kunnen deze mensen thuis helpen met het invullen van de aanvraagformulieren voor de tegemoetkoming. Met vragen kunnen inwoners terecht bij het Informatiepunt Geldzaken van De Wolden.