Nieuwe leerroute voor 10- tot 14-jarigen in Hoogeveen: 'Kinderen op eigen tempo klaarstomen voor vervolgopleiding'

Een bekend euvel in het Nederlands onderwijs: de harde knip tussen de basisschool en het voortgezet onderwijs. De 10-14-route in Hoogeveen wil die overgang een stuk zachter maken.

De nieuwe 10-14 route in Hoogeveen wordt feestelijk geopend door de leerlingen.

De nieuwe 10-14 route in Hoogeveen wordt feestelijk geopend door de leerlingen. Foto: Gerrit Boer

Het is volgens docent Pidi Reitsma van de 10-14 route een klein voorbeeld, maar niet minder exemplarisch voor de scheiding tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Op de basisschool is het de gewoonste zaak van de wereld om als kind in de pauze verstoppertje te spelen, op de middelbare school is dat een stuk minder gebruikelijk.

Nieuws

menu