Nieuwe geluidswal langs A28 bij Spier staat overeind. 'We merken dat er echt naar het dorp geluisterd is'

Spier moest er een paar jaar op wachten, maar het dorp is sinds deze week weer bestand tegen geluidsoverlast van de A28. De laatste panelen in de nieuwe geluidswal worden woensdag opgehangen.

Het nieuwe geluidsscherm langs de A28 bij Spier.

Het nieuwe geluidsscherm langs de A28 bij Spier. Foto: Gemeente Midden-Drenthe

Het gaat niet om een scherm met stenen, maar een Greenwall . Dat is een groen geluidsscherm met een speciaal ontwikkelde vulling dat geluid absorbeert, maar ook ruimte geeft aan planten om te groeien. De gemeente Midden-Drenthe meldt dat in het najaar struiken tegen de geluidswal worden geplant.

Ook dorpsbewoners hadden hun zegje bij de keuze van het nieuwe scherm. ,,Het is volgens afspraak gelukt het gat te sluiten voor de bouwvak”, zegt Jan van der Heide van Dorpsbelangen Spier. ,,We merken dat er echt naar het dorp Spier geluisterd is. Ook hebben we inzicht gekregen in de complexe gemeentelijke procedures en daarmee meer begrip gekregen voor de soms stroperige processen.”

Geluidsmeting in het najaar

De gemeente heeft met Dorpsbelangen Spier afgesproken dat in het najaar het geluid van verkeer op de A28 wordt gemeten, om te zien wat het effect van het nieuwe scherm is. Dat gebeurt via metingen in het dorp en op andere locaties in de omgeving die niet achter de geluidswal liggen.

Herbouw pakte duurder uit

In december 2018 stortte de met keien gevulde muur deels in. De constructie bezweek onder de druk van het gewicht. Na een lange weg is de gemeente met de bewuste aannemer overeengekomen dat hij de volledige bouwsom terugbetaalt.

Onlangs maakte de gemeente Midden-Drenthe bekend dat de herbouw 80.000 euro duurder uitpakt, omdat een stevigere fundering nodig is. Dat betekent dat er moet worden geheid. De meerkosten kunnen voor het grootste deel binnen het bouwbudget van 750.000 euro worden opgevangen.