Nieuw leven voor marktdag PKN Pesse: ‘We hopen op geld maar ook op ontmoeting’

Vrijwilligers van de Protestantse kerk in Pesse werken hard aan de opzet van de marktdag op 30 april. Foto: André Weima

Boeken, serviesgoed, meubelen. De protestantse Ontmoetingskerk in Pesse houdt op 30 april een marktdag waar heel veel spullen worden verkocht. De opbrengst is voor de kerk, die een paar jaar geleden ingrijpend is verbouwd. „Natuurlijk hopen we geld binnen te halen, maar het gaat ons ook om de onderlinge ontmoeting en verbinding”, zegt coördinator Roel van Faassen.

„Kerkelijke activiteiten lagen de afgelopen jaren door corona ook bij ons vrijwel stil”, zegt Van Faassen die zijn taak uitvoert in een commissie van vier. „De kerkdiensten zijn wel weer gestart, maar het onderling contact is nog niet helemaal wat het geweest is. Bovendien zien we na corona niet iedereen terug in de kerk, die bezoekers trekt uit Pesse, Stuifzand en Fluitenberg. De marktdag is een mooi moment om de onderlinge banden aan te halen en mensen weer enthousiast te maken voor de kerk. Gezelligheid en sociaal contact zijn ook belangrijk.‘’

De marktdag was door corona enkele keren uitgesteld maar wordt nu weer nieuw leven ingeblazen. Eigenlijk gaat het om een traditie die stamt uit de tijd van de voormalige Hervormde gemeente, die is opgegaan in de Ontmoetingskerk. Van Faassen werkte ook mee aan de organisatie van de marktdagen in de voormalige Hervormde kerk.

Heel veel spullen

Toen bleek dat de marktdag vanwege de pandemie niet door kon gaan, bleven veel mensen met spullen zitten. Vrijwilligers van de kerk zouden langskomen om de boel op te halen, maar dat is er dus niet van gekomen. Van Faassen: „Wij gaan dat nu alsnog doen op maandag 25 en dinsdag 26 april. Als alles is opgehaald, gaan we na selectie per artikelgroep op 30 april vanuit marktkramen verkopen. ‘’

Het is de bedoeling dat alleen waardevolle spullen worden aangeboden, die nog goed gebruikt kunnen worden. „We beraden ons trouwens nog over de vraag wat we na afloop doen, want lang niet alles zal verkocht worden. Misschien gaat dan een deel naar een goed doel. Misschien moet er alsnog een deel naar de stort. Maar dat aandeel hopen we natuurlijk zo klein mogelijk te houden.’’

In totaal werken er een stuk of veertig vrijwilligers mee aan de organisatie. De opbrengst van de dag gaat naar de kerk, die enkele jaren geleden ingrijpend is verbouwd. Ook al is de ingreep al lang achter de rug, het is altijd handig om wat extra geld binnen te halen, aldus de organisatie van de marktdag. Tijdens de verbouwing zijn onder andere de ingangspartij en het liturgisch centrum vernieuwd. De kerk heeft overigens ook al diverse artikelen online verkocht.

Christelijk geloof

Voor Van Faassen, die onder meer directeur was op basisschool De Akker, is de marktdag een manier om de vele activiteiten van de kerk te steunen en dus de geloofsgemeenschap in stand te houden. „Ondanks vergrijzing binnen onze gelederen hebben wij gelukkig nog veel activiteiten en een enthousiaste predikant in de persoon van dominee Marianne Paas. Om het christelijk geloof te kunnen blijven uitdragen, is het belangrijk dat we ons werk kunnen blijven doen. De marktdag draagt daaraan bij.’’

Spullen voor de markt kunnen op 25 en 26 april naar de kerk worden gebracht of opgegeven bij Roel van Faassen, tel. 06-50923751 of roelvanfaassen@live.nl.

Onderdeel van de dag zijn onder meer de kinderhoek, Rad van Avontuur, een verloting en natuurlijk hapjes en drankjes. Bezoekers kunnen een rondleiding krijgen in het kerkgebouw. De marktdag wordt gehouden op zaterdag 30 april in de Ontmoetingskerk in Pesse, Hoogeveenseweg 22 in Fluitenberg, van 09.00 – 16.00 uur. Meer informatie: www.pknpesse.nl. Parkeren kan bij basisschool De Akker naast de kerk.

Nieuws

menu