Waarom moet deze monumentale, waardevolle zomereik in Hollandscheveld gekapt worden?

Deze monumentale boom wil de gemeente Hoogeveen laten kappen, ondanks dat de zomereik op een lijst met beschermwaardige bomen staat en de eigen inspecteur het kapverzoek afwijst.

Deze monumentale boom wil de gemeente Hoogeveen laten kappen, ondanks dat de zomereik op een lijst met beschermwaardige bomen staat en de eigen inspecteur het kapverzoek afwijst. Foto: DvhN

Een monumentale zomereik staat al vele jaren te shinen in het open veld langs de Albartsweg in Hollandscheveld. Hij pronkt zelfs op de gemeentelijke lijst van beschermwaardige bomen. Maar toch moet de zaag erin.

Het begin van de lente is een feest voor de natuur, maar niet voor de 20 meter hoge quercus robur in het open veld langs de Albartsweg. De monumentale zomereik hangt een doodvonnis boven de kruin: kap.

In de weg

De waardevolle boom staat volgens de gemeente Hoogeveen namelijk hopeloos in de weg. Op de plek van de zomereik moet een transformatorstation komen van Tennet en Rendo. Dat elektriciteitsstation is nodig om nieuwe bedrijven op Riegmeer aan te kunnen sluiten.

Maar dat kan volgens de gemeente alleen als de vitale eik, met een diameter van 65 centimeter, wordt gekapt. Vijf bomen naast hem hebben dat lot al ondergaan. De zomereik heeft echter een andere status: de boom staat op een lijst met met andere exemplaren die het waard zijn om beschermd te worden.

Advies: niet kappen

Vandaar ook dat de afdeling Groen van de gemeente het college adviseert om de boom niet te kappen. Volgens de inspecteur verkeert de boom in goede conditie en heeft hij een levensverwachting van meer dan 15 jaar. ‘De boom is voor zijn omgeving waardebepalend en een mogelijke schuil- en nestelplaats voor dieren’, schrijft de inspecteur.

Ook is de zomereik volgens hem van ‘cultuurhistorische, natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarde’. De boom vormt verder geen gevaar voor de omgeving en is niemand tot last, zo staat in het beoordelingsrapport.

‘Andere plek kan niet’

Maar de wethouders Roelof Bisschop (VVD) en Jan Zwiers (Gemeentebelangen), die over vergunningen en economische zaken gaan, willen de waardevolle zomereik tóch laten kappen. Het elektriciteitsstation moet volgens B en W op deze locatie komen. Dat kan niet op een andere plek op het bedrijventerrein, is de boodschap.

‘Om deze reden kan deze boom met geen mogelijkheid behouden blijven’, schrijft het college aan de raad. Nou ja, die ontsnapping is er wel: verplaatsing van de zomereik. Maar zo’n operatie gaat volgens de gemeente tussen de 25.000 en 50.000 euro kosten.

Behoud bosperceel

En passant wijst het college op ecologische maatregelen in het gebied die juist positief voor flora en fauna uitpakken, zoals het behoud van het bosperceel aan de Albartsweg en een bomenrij met meerdere oude eiken die door het gebied loopt. Ook worden faunapassages aangelegd.

Maar hoe nu verder met de boom? De monumentale zomereik staat er nog fier, klaar voor een nieuwe lente. Maar zijn toekomst is somber. De gemeente gaat een omgevingsvergunning aanvragen om de zomereik te laten kappen. Die aanvraag wordt binnenkort gepubliceerd, met de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar aan te tekenen tegen het omhakken.