Montrealakkoord beschermt 30 procent van land- en zeeoppervlak: Verschillen in biodiversiteit kust en binnenland zijn groot

Natuurcorrespondent Hero Moorlag vertelt wekelijks in de rubriek Groen en Doen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van flora en fauna. Deze week: het Montrealakkoord.

Moeraswespenorchis.

Moeraswespenorchis. Foto: Hero Moorlag

Land van Juffrouw Ali bij Lauwersoog, met aansluitend vakantiedorp Robbenoort. In de zomer bloeien hier tientallen moeraswespenorchissen en honderden roomkleurige bloemen van rondbladig wintergroen. Hier staan bitterling, heelblaadjes, duizendguldenkruid en parnassia. In de berm bij Jaap Deensgat staan meer soorten orchideeën tussen wilde peen. In het riet foerageren baardmannetjes, rietgorzen en af en toe zien je een roodborst en een blauwborst.

Nieuws

menu