Mima Mailissa-Munster is Lid van de Orde van Oranje-Nassau door inzet voor de Molukse gemeenschap

Koninklijke Onderscheiding voor Mima Mailissa-Munster in Salawaku.

Koninklijke Onderscheiding voor Mima Mailissa-Munster in Salawaku. Foto: Andre Weima Fotografie

Mima Mailissa-Munster is woensdagmorgen als eerste in de gemeente benoemd als Lid van de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Karel Loohuis verraste de Hoogevener met een lintje in het gebouw van Salawaku.

Mailissa is vanaf 2007 voorzitter bij de Stichting Salawaku Hoogeveen. Zij doet veel voor de stichting en voor de Molukse samenleving. Salawaku zet zich in voor samenlevingsopbouw in Hoogeveen en organiseert allerlei activiteiten op sociaal-maatschappelijk en cultureel gebied. De stichting is opgericht in 1977 en heeft haar eigen gebouw. Ze heeft tot doel het bevorderen en het in stand houden van de eigen cultuur en identiteit, het behartigen van contacten tussen de Molukse en de Nederlandse samenleving en omgekeerd. Ook lichten ze de Nederlanders voor over de Molukse gemeenschap.

Als voorzitter heeft Mima vooral contacten met organisaties zoals de landelijke Molukse stichting LSMO voor ondersteuning van ouderen. Daarnaast heeft ze ook contacten op gemeentelijk niveau met betrekking tot beleid rondom Molukse zaken en is ze contactpersoon voor de Molukse kerken in Hoogeveen. Mailissa heeft veel betekend voor de eerste generatie Molukkers. Ze heeft er onder andere voor gezorgd dat er een dagopvang kwam voor ouderen. Van 2008 tot 2010 was ze tevens commissielid van de Commissie Onderwijs Molukse jongeren waarbij ze regelmatig voorlichting op scholen gaf over de Molukse cultuur. Daarnaast heeft ze regelmatig vergaderingen met diverse schoolbesturen en de gemeente.

Ouderenopvang

Van 2011 tot 2021 was Mima begeleider van de Bahtera ouderenopvang, een ‘cultuurspecifieke dagbesteding’ die is opgezet door stichting Salawaku, in samenwerking met zorginstelling De Westerkim. De Molukse normen, waarden en tradities worden volledig opgenomen in de begeleiding en zorg voor de ouderen. Zorgverleners worden daarbij geholpen door vrijwilligers. De dagopvang is twee keer in de week, op dinsdag en donderdag. Tijdens de dagbesteding in het verenigingsgebouw van Saluwaku is er altijd iemand aanwezig die Moluks spreekt. Er wordt een praatje gemaakt, de krant gelezen en een spelletje gedaan.

Vanaf 2017 is Mailissa lid van de MMS-groep. Iedere woensdag is ze aanwezig bij de bijeenkomst met ouderen uit Hoogeveen. Elke week wordt er een ander thema behandeld, waarover men spreekt of deelt of er wordt samen bewogen. Mima kookt voor en begeleidt de aanwezigen. Verder is ze organisator bij de Ouderengroep Salawaku waar ze maandelijks de bijeenkomst in Noord-Nederland begeleidt.

Dansles en cultuurgroep

Mailissa begeleidt vanaf 2012 de Jospan/Linedancegroep. Ze geeft les en draagt de zorg voor contact met andere Molukse wijken. Tevens houdt ze bijeenkomsten met andere Linedancegroepen. Verder is ze vrijwilliger bij de cultuurgroep Molukkers. Ze coördineert en is betrokken bij workshops over de Molukken, Molukse kleding en dansen.

Mima is nog steeds betrokken bij de Schaakclub Hoogeveen. Deze houdt de clubavonden in het gebouw van Salawaku. Ze werkt samen met de schaakclub, zo heeft ze diverse overleggen over samenwerkingen, maatregelen en data van clubavonden. Ze is ook vrijwilliger bij het paasschaaktoernooi en schaakdagen voor jong en oud.