Middelbare scholen in Drenthe zetten samenwerking Noorderwijzer voort

De bestuursleden van Noorderwijzer. Foto: Noorderwijzer

De schoolbesturen van de middelbare scholen, die deelnemen aan het samenwerkingsverband Noorderwijzer, zijn akkoord gegaan met het continueren van de samenwerking voor tenminste één jaar. Op die manier kan er gewerkt blijven worden aan de gezamenlijke ambities en activiteiten.

Noorderwijzer is een samenwerking tussen veertien vo-schoolbesturen en partners die met elkaar het lerarentekort in de regio Drenthe aanpakken. Samen willen zij aantrekkelijke en goede werkgevers zijn om zo de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Daarnaast willen zij laten zien dat het in de regio Drenthe zeer aantrekkelijk is om te werken in het voortgezet onderwijs.

Gezamenlijke ambities en activiteiten

De afgelopen jaren hebben de deelnemende schoolbesturen via Noorderwijzer al op diverse manieren samengewerkt. Zo hebben de werkgroepen binnen Noorderwijzer zich onder andere beziggehouden met de realisatie van een strategische personeelsplanning waarmee zij inzicht hebben verkregen in de verwachte tekorten en overschotten, de afstemming rondom formatieplanning om personeel te behouden voor de regio en facilitering in het proces rondom het matchen van vraag en aanbod. Daarnaast hebben zij, in het kader van professionalisering en deskundigheidsbevording voor docenten en leidinggevenden, onder andere onderzoek gedaan naar de wijze van samenwerking op gebied van inclusief werkgeverschap en participatiewetgeving. Kortom, prachtige initiatieven die met het voortbestaan van de samenwerking gecontinueerd en uitgebreid zullen worden.

Nieuws

menu