Mepper Hooilanden ontsnapte ternauwernood aan ruilverkaveling: Nu een vogelparadijs met als nevenfunctie waterberging

Natuurcorrespondent Hero Moorlag vertelt wekelijks in de rubriek Groen en Doen over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van flora en fauna. Deze week: de Mepper Hooilanden.

Grote zilverreiger en Hooglanders kunnen goed samen.

Grote zilverreiger en Hooglanders kunnen goed samen. Foto: Hero Moorlag

Eind 2022 verscheen bij Stichting Het Drentse Boek het bijzonder fraaie boek ‘Sweel en de Zweelers’. Vijf auteurs beschrijven de ontstaansgeschiedenis van zes dorpen in Zuidoost-Drenthe, waaronder Zweeloo, Wezup en Meppen. Van prehistorie, Middeleeuwen, Reformatie tot de nieuwe tijd met uitgebreid de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

Het boek eindigt in 2022. Een standaardwerk waar je u tegen zegt. Het gaat vooral over boeren, hoe die aanvankelijk zelfvoorzienend waren en wanneer machines hun intrede deden. Boeren hadden tot in de negentiende eeuw een waardeel in de heide. Tot de ruilverkavelingen vanaf 1950 was er heel veel natuur. De bedrijfsvoering moest worden aangepast aan de nieuwste ontwikkelingen om het hoofd boven water te kunnen houden. De Mepper Hooilanden ontkwamen net op tijd aan verkaveling.