Meester Adriaan Baas van de Gereformeerde school aan het Haagje

Historicus Albert Metselaar duikt wekelijks voor de Hoogeveensche Courant in het verleden. Deze keer: Meester Adriaan Baas van de Gereformeerde school aan het Haagje.

De vroegere Gereformeerde school aan het Haagje.

De vroegere Gereformeerde school aan het Haagje. Foto: Archief Albert Metselaar

Er zijn van die personen wiens naam in herinnering wordt gehouden, maar waarbij vrijwel niemand meer precies weet wie erachter zat. Dat lijkt ook zo te zijn bij meester Adriaan Baas, waar een straatnaam naar is vernoemd. De kleine biografie van Adriaan Baas in ‘De straat waardoor wij gingen’ van ds. Van Nie: “Baas was onderwijzer aan de Gereformeerde school voor lager onderwijs in Het Haagje. Hij nam om principiële redenen al spoedig na de oorlogsdagen van mei 1940 deel aan het verzet tegen de Duitse bezetting, door het herbergen van onderduikers, verspreiden van illegale lectuur, waaronder ‘Vrij Nederland’ en ‘Trouw’. Bij het onderwijs in de klas liet hij geen onduidelijkheid of slap geluid horen.”