Meer geld van gemeente voor Radio Hoogeveen, maar lokale omroep verwacht de komende jaren nog wel tekorten

De studio van de lokale omroep Hoogeveen Foto: LOH

Radio Hoogeveen, de lokale omroep in deze gemeente, krijgt meer geld om het radiosignaal bij luisteraars te brengen. De omroep wordt met extra kosten geconfronteerd door nieuwe contracten met KPN en Ziggo.

Deze providers zijn gestopt met de doorgifte van het radiosignaal via de kabel. Daardoor kan een deel van de luisteraars de programma’s van de lokale omroep niet ontvangen tenzij het signaal via de televisiekanalen van KPN en Ziggo wordt doorgegeven.

Hogere kosten

Dat leidt tot hogere (contract)kosten voor Radio Hoogeveen, die de lokale omroep niet vanuit de bestaande begroting kan financieren. Om toch ‘een toereikend media-aanbod’ te kunnen garanderen gaat de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage met ruim 3900 omhoog naar 36.500 euro.

Per huishouden in Hoogeveen betekent dat een stijging van 1,30 naar 1,39 euro. Het gaat om een zogeheten indexering van de bijdrage.

Luisteronderzoek

Ondanks de extra steun verwacht Radio Hoogeveen de komende jaren geen sluitende exploitatie te kunnen realiseren. In de begroting van dit jaar zijn de kosten van een luisteronderzoek opgenomen (13.000 euro). Dat geeft een negatieve uitschieter naar een verwacht tekort van ruim 17.000 euro.

Ruim 90 procent van de Nederlandse gemeenten heeft een lokale omroep. In totaal zijn er 235 lokale publieke omroeporganisaties. In Drenthe hebben alleen Westerveld en Midden-Drenthe geen lokale omroep.

Nieuws

menu