Mag de gemeente Hoogeveen een bijzondere boom om economische reden laten omhakken? | Stelling van de week

De monumentale zomereik.

De monumentale zomereik. Foto Jan Huisjes

De gemeente heeft een omgevingsvergunning aangevraagd om een zomereik aan de Albartsweg in Hollandscheveld te laten kappen. Deze boom staat echter op een gemeentelijke lijst van beschermwaardige bomen.

Die lijst is aangelegd zodat het kappen van bomen minder papierwerk oplevert. Als de boom op de lijst staat, hebben Hoogeveners altijd een vergunning nodig. Wanneer de boom niet op de lijst staat, niet.

De boom die nu ter discussie staat staat dus wel op die lijst van beschermwaardige bomen. In ‘heel bijzondere gevallen’ kan voor deze bomen wel een vergunning verstrekt worden om dergelijke bomen te kappen. Zo is te lezen op de gemeentelijke site.

Het gaat dan om de volgende redenen:

  • De veiligheid van de boom kan niet langer worden gegarandeerd
  • De boom is aangetast door een besmettelijke ziekte of plaag, waardoor hij een besmettingsbron vormt voor andere bomen
  • De eigenaar ondervindt onevenredig veel overlast van een boom

Economische reden

De reden waarom de gemeente vindt dat de boom op de kavel aan de Albartsweg geappt moet worden is echter economisch. Op de plek van de zomereik moet een transformatorstation komen van Tennet en Rendo. Dat elektriciteitsstation is nodig om nieuwe bedrijven op Riegmeer aan te kunnen sluiten.

Volgens de gemeente kan het trafostation niet op een andere plek op het bedrijventerrein en de boom verplaatsen is volgens de gemeente te duur: dat kost tussen de 25.000 en 50.000 euro.