Lezing over geschiedenis Joden in Groningen: ‘’Ons past heel veel respect voor het Jodendom’’

Een van de lezingen wordt gegeven in synagoge in de Folkingestraat Marleen Annema

Algemeen manager Geert Volders van de Stichting Folkingestraat Synagoge verzorgt op 24 maart in Hoogeveen een lezing over de geschiedenis van de Joden in Groningen. Hij doet dat op uitnodiging van het Genootschap Nederland – Israël Drenthe.

Het is de eerste keer dat de historicus voor het genootschap in Hoogeveen spreekt. Voorzitter Marnix Koppe van het genootschap is blij met zijn komst. „Ons past heel veel respect voor het jodendom. Wij hebben veel aan de joden te danken.’’

De stichting waarvan Volders directeur is, werd in 1995 opgericht als culturele tak, naast de godsdienstige activiteiten in de synagoge zelf. „Sinds de herinwijding van de synagoge in 1981 verzorgen wij de culturele agenda. Zo is er de permanente expositie over het jodendom en Joodse Groningers en worden wisseltentoonstellingen gehouden. Verder verzorgen we rondleidingen en educatieve programma’s. Onder de laatste categorie vallen ook bezoeken aan scholen. Wat mij daarbij vaak opvalt, is dat vaak wordt gedacht dat het jodendom iets is van vroeger, uit het Oude testament of van de oorlog. Maar wat mensen zich niet realiseren, is dat er in Groningen nog steeds een joodse gemeenschap is van zo’n zestig mensen, die elke sabbat haar diensten houdt. Educatie is nog steeds hard nodig. De joden hebben overal hun sporen nagelaten. Wist je dat Simson bandenplak is uitgevonden door een jood uit Groningen?’’

Bewogen historie

De synagoge in Groningen heeft een bewogen historie. Het gebouw in Moorse stijl stamt uit 1906. De joodse gemeente was na de Tweede Wereldoorlog sterk in omvang afgenomen. De synagoge werd verkocht en deed jarenlang dienst als wasserij. Na een reddingsactie volgde ruim veertig jaar geleden de heropening, waarna weer later de Stichting Folkingestraat Synagoge werd opgericht.

Seculier

Voorzitter Marnix Koppe van het Genootschap Nederland – Israël Drenthe is blij dat de veertig leden na de coronaperiode voor het eerst weer bij elkaar kunnen komen. „Hoewel ons genootschap seculier is, zijn er wel veel leden die een band voelen met het jodendom. Ik ben zelf lid geworden omdat ik vanuit mijn christelijke opvoeding altijd belangstelling heb gehad voor Israël. Het christendom vloeit voort uit het jodendom, maar ook heel veel waarden en normen die we vandaag de dag nog steeds koesteren in onze Westerse cultuur. Ons genootschap informeert over en kweekt betrokkenheid bij de joodse cultuur. Dat doen we door een aanbod met onder meer lezingen, zoals die over de joodse scheppingsverhalen, of excursies. Zo hopen we binnenkort de synagoge in Groningen te bezoeken.’’

De opmerking van Volders over afnemende kennis over alles wat met het jodendom heeft te maken, is Koppe uit het hart gegrepen. „Het is belangrijk dat de joodse traditie in ere wordt gehouden. Zeker in de huidige tijd, waarin antisemitische uitingen weer steeds vaker worden gehoord .’’

Het genootschap Nederland-Israël Drenthe telt hoofdzakelijk oudere leden en komt bijeen in de Goede Herderkerk. Ondanks de naam bestaat er geen binding met Christenen voor Israël. Koppe: „Hoewel wij geen officiële banden hebben met kerken, moet het mij wel van het hart dat we bijna nooit belangstelling trekken van de kant van predikanten.‘’ Het genootschap is per januari 2020 als landelijke vereniging ontbonden en is opgegaan in zes regionale afdelingen: Leeuwarden/Friesland, Drenthe, ‘s-Gravenhage, Drechtsteden, Noordoost Brabant en Urk.

Donderdag 24 maart, 19.45 uur, Goede Herderkerk, Lomanlaan 2, Hoogeveen. Lezing Geert Volders over de geschiedenis van de Joden in Groningen. Leden van het Genootschap Nederland-Israël Drenthe hebben vrij toegang, niet-leden betalen €5.00 per persoon. Voor meer informatie: www.genootschap-nederland-israel.nl of /www.synagogegroningen.nl/

Nieuws

menu