Leerlingen van obs Schuthoek ontdekken hun artistieke talenten tijdens Van Gogh-project

Schilderwerken gemaakt door leerlingen van obs De Schutshoek.

Schilderwerken gemaakt door leerlingen van obs De Schutshoek. Foto: Obs De Schutshoek

Vincent van Gogh werd beïnvloed door Japanse prenten en was gefascineerd door de afsnijding van beelden, bijvoorbeeld takken of bomen die dwars door het beeld heen geschilderd waren. Met onder meer dat gegeven hebben de docenten van CultuurKlik een aantal lessen gemaakt om basisschoolleerlingen te laten kennis kamen met de kunst van Van Gogh.

Directeur Wout Eshuis van obs De Schutshoek is onder de indruk van de resultaten die ‘zijn’ leerlingen de afgelopen weken hebben gemaakt. „Alle kinderen van De Schuthoek hebben zich creatief geuit door middel van prachtige en originele lessen van docenten van CultuurKlik. Omdat Vincent van Gogh 140 jaar geleden Drenthe ontdekte, heeft onze school de docenten van CultuurKlik gevraagd om de kinderen op een leuke wijze kennis te laten maken met de mooie kunst van Vincent van Gogh.”

Vorige week was er een presentatie voor alle ouders waarbij de kinderen vertelden wat ze hadden gemaakt. „Er was een zeer grote opkomst wat natuurlijk voor de kinderen erg leuk was. Onze visie, dat we naast de cognitieve ontwikkeling onze kinderen ook creatief willen ontwikkelen, kwam in de volle breedte terug! De ouders waren erg enthousiast.”