Landelijke Demolition Day onderdeel van viering 75 jaar Bork

Werknemers krijgen materieelinstructie tijdens de 'Bork Acedemy'. Foto: Andre Weima Fotografie

Het heeft even geduurd, maar dit weekend kunnen de families Bork en medewerkers eindelijk het door corona uitgestelde jubileum vieren. Twee dagen aandacht voor wat het bedrijf groot maakte en nu weer actueel is: ambachtelijk slopen en waar mogelijk materialen hergebruiken. Er wordt gestart met de landelijke Demolition Day.

Jan Bork, de grootvader van de huidige eigenaren Jan en Roelof Bork, schreef het bedrijf in 1946 in bij de Kamer van Koophandel en dat is dan ook het jaar dat gezien wordt als officiële start. Na de oorlog werd er veel gebouwd en was er in het noorden gebrek aan bouwmaterialen. Bork zag mogelijkheden in het puin in het westen van het land en haalde bij de wederopbouw daar, de broodnodige grondstoffen die daar vrijkwamen uit gesloopte gebouwen.

Demolition Day: slopen als precisiewerk

In de afgelopen decennia is het slopen gemoderniseerd en gespecialiseerd. Hoe een en ander er tegenwoordig aan toegaat is te zien tijdens de landelijk Demolition Day. Deze landelijke dag van de sloop wordt georganiseerd door de branche vereniging. Bork doet hier al jaren aan mee. Een memorabele sloop die daarvoor in het middelpunt stond, was in Hoogeveen de sloop het Menzo Alting /Roelof van Echten College. „Die trok zo’n 2000 toeschouwers. Het was de perfecte locatie voor het evenement,” kijken Jan en Roelof Bork terug. „Het was natuurlijk midden in het centrum. Het publiek kon goed rondom geleid worden met goed zicht op de werkzaamheden. Daarbij was het natuurlijk ook een mooie reünie van mensen die daar op school gezeten hadden en nog een laatste blik op het gebouw zoals zij dat kenden wilden werpen. Dat de muur met het mozaïek moest blijven staan was een uitdaging voor precisiewerk die veel bekijks trok. ”

Ambacht en materiaalkennis

Tijdens de Demolition Day willen de slopers laten zien hoe de branche tegenwoordig te werk gaat om zo jonge mensen voor het ambacht te interesseren. „Het is allang geen vies en spierballen werk meer,” legt Jan uit. “Het is nu echt een ambacht geworden, waarbij materiaalkennis nodig is, maar ook is het secuur werk met grote apparaten. Dit alles vergt scholing en ervaring.” Broer Roelof vult aan: „Al onze medewerkers moeten in het bezit zijn van het VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers, Red.), daarnaast hebben we specialisten voor bijvoorbeeld het slopen en saneren na brand of het verwijderen van asbest. Om het personeel de beste mogelijke scholing te bieden hebben we onze eigen Bork Academy opgezet. Onze medewerkers kunnen hier een jongere collega voor voordragen. Na de opleiding wordt interne begeleiding gedaan. Dit geeft gelijk ook een binding van de mensen onderling en dat komt de samenwerking en werksfeer ten goede.”

Hergebruik weer hot item

In de begin jaren van deze eeuw was het hergebruik van materialen minder in zwang. Er was geld genoeg en in de bouw werd gebruik gemaakt van nieuw of men kocht goedkope bouwmaterialen bij de bouwmarkten. Bork richtte zich in die jaren meer op het saneren van gebouwen en terreinen. Toen er meer nadruk op verantwoord bouwen kwam ging Bork zich weer toeleggen op het slopen met beleid gericht op behoud van grondstoffen. Jan Bork licht toe: „Voordat we een gebouw gaan slopen wordt er uitgebreid onderzoek gedaan naar gebruikte materialen, er wordt gekeken naar de haalbaarheid van ‘oogsten’ voor hergebruik. Eerst werden deze materialen voornamelijk door particulieren gekocht, maar in de huidige tijd met tekorten wordt er door steeds meer bouwbedrijven gekeken naar bouwmaterialen die uit sloop afkomstig zijn.” „Hier op de werf worden de materialen gescheiden en klaargemaakt voor hergebruik,” aldus Roelof. „Dat laten we op de Demolition Dag ook zien hier op de werf. Vanaf 10 uur in de ochtend zullen er de hele dag demonstraties te zien zijn. Iedereen is welkom om een kijkje in onze ‘keuken’ te komen nemen.”

Jubileumfeest

In de avond is het tijd voor het jubileumfeest. Op het parkeerterrein aan Zwartschaap 46 zal een tent staan waar het feest zal plaatsvinden. Geen tijd voor assistentie bij een brand? „Nee hoor, daar kan de brandweer ons gewoon voor bellen,” lachen de broers. „We werken niet met oproepdiensten. Als er wat te doen is, zoals hekken plaatsen bij een pand na brand of het leveren van een kraan om bijvoorbeeld brandende materialen uit elkaar te trekken zoals laatst bij de hooibrand aan de Vamweg, dan is er altijd wel iemand van de medewerkers die bereikbaar en bereid is in de auto te stappen en ons materieel in te zetten. We hebben bijna geen verloop in onze groep, we hebben een hecht team die veel voor het vak over heeft. Met het jubileumfeest willen we hen, maar ook de familie bedanken voor die inzet. Het wordt een mooie Demolition Day met een feest als afsluiting. We zijn klaar voor de volgende 75 jaar!”

Nieuws

menu