Albert Kerssies: 'Landelijk Actieplan Herstel Biodiversiteit moet slagen'

De laatste tijd wordt er veel gesproken over de achteruitgang van de soortenrijkdom, zoals bij insecten met meer dan 70 procent. De quotes ‘bloemarmoede en landschapspijn’ komen regelmatig langs. Het laatste boek van Dave Goulson heet ‘Stille Aarde’.

Atalanta op bloemen van klimop in de tuin.

Atalanta op bloemen van klimop in de tuin. Foto: Albert Kerssies

We weten inmiddels maar al te goed wat er mis is met de natuur, maar hoe komen we tot herstel van de soortenrijkdom, in een wat dure term: herstel van de biodiversiteit.

Als we één ding in coronatijd hebben geleerd, is dat wel het on-line houden van besprekingen en symposia. Zo kon ik vorige week via het scherm het landelijke symposium bijwonen over ‘De Groene Agenda’, waarin werd ingegaan op het in die week gepresenteerde rapport ‘Actieplan Herstel Biodiversiteit’. Dit actieplan, opgesteld namens 151 organisaties, werd aangeboden aan minister Schouten van LNV. In 1992 werd in een bijeenkomst over verlies aan biodiversiteit in Rio al door een kind aangegeven dat ze haar toekomst aan het verliezen was. Daarna zijn er vele bijeenkomsten gehouden en rapporten geschreven, maar tot echt herstel van de soortenrijkdom kwam het niet. Het tegendeel, de afname van de biodiversiteit, is nog nooit zo snel verlopen dan in de laatste 30 jaar. We weten al decennia dat we ons gedrag moeten veranderen, maar het onrealistisch optimisme speelt nog steeds een grote negatieve rol. Er zit een grote afstand tussen datgene wat zouden moeten doen en datgene wat we echt doen.

Natuurlijke tuin

Na al het gepraat en het uitkomen van vele rapporten wordt het tijd om daadwerkelijk aan herstel van de biodiversiteit te werken. Opmerkelijk is dat veel jongeren zich willen inzetten voor herstel van klimaat en biodiversiteit. Zij zijn gemotiveerd om het aan te pakken en willen aan een leefbare wereld bouwen. Daarbij zullen oude systemen moeten worden vervangen door andere systemen. Er is bijvoorbeeld veel Europese subsidie beschikbaar als inkomensteun voor vooral de nu nog gangbare landbouw. Vergroen deze subsidie ten gunste van de meer natuur inclusieve landbouw.

Maar ook zelf kunnen we het nodige doen. Het inrichten van een meer natuurlijke tuin zal de inheemse insecten zeer ten goede komen. Als je je daar meer op richt, neemt het plezier in de tuin toe. Wat is er nou mooier dan allerlei vlinders en vogels in je eigen tuin te mogen observeren. Voor mij is dat een groot plezier. Stop met praten maar begin nu, de tijd van doen is aangebroken! Dat de jaren 2021 en 2022 de kanteljaren mogen zijn ten gunste van herstel van de soortenrijkdom!