Albert Kerssies: 'Landelijk Actieplan Herstel Biodiversiteit moet slagen'

De laatste tijd wordt er veel gesproken over de achteruitgang van de soortenrijkdom, zoals bij insecten met meer dan 70 procent. De quotes ‘bloemarmoede en landschapspijn’ komen regelmatig langs. Het laatste boek van Dave Goulson heet ‘Stille Aarde’.

Atalanta op bloemen van klimop in de tuin.

Atalanta op bloemen van klimop in de tuin. Foto: Albert Kerssies

We weten inmiddels maar al te goed wat er mis is met de natuur, maar hoe komen we tot herstel van de soortenrijkdom, in een wat dure term: herstel van de biodiversiteit.