Kwart musea in financiële problemen. Speelt dit ook in onze provincie, wil PvdA Drenthe weten

Foto ter illustratie. Foto: Pixabay

Een kwart van de Nederlandse musea dreigt dit jaar in de financiële problemen te komen. De Drentse Statenfractie vindt dit zorgelijk en heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur.

Spelen de problemen ook hier? En zo ja: kan de provincie de musea helpen? Welke rol kan de provincie vervullen in het ondersteunen van de musea. De financiële problemen van de musea worden veroorzaakt door de sterk afgenomen bezoekersaantallen, vanwege de lockdowns in coronatijd. Ook hebben de musea sinds enige tijd te maken met sterk gestegen energieprijzen die de exploitatie onder druk zetten.

Voor veel musea is extra subsidie noodzakelijk, meldt brancheorganisatie Museumvereniging. De PvdA wil weten hoe de musea in Drenthe ervoor staan. Voor een aantal musea is de provincie Drenthe zelf financieel verantwoordelijk. Daarnaast ontvangen zij soms ondersteuning van de Drentse gemeenten maar een aantal hiervan voelt zich gedwongen financiële keuzes te maken die niet altijd in het voordeel van de lokale cultuur uitpakken.

Nieuws

menu