Kankeratlas maakt soort kanker per regio inzichtelijk. Deze statistieken uit Groningen en Drenthe vallen op

Kankeratlas maakt soort kanker per regio inzichtelijk. Foto: ANP

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) heeft de 24 meest voorkomende kankersoorten in Nederland in kaart gebracht in een kankeratlas.

Daarmee wil het kankercentrum inzichtelijk maken hoe vaak bepaalde kankersoorten ergens voorkomen, gebaseerd op waar mensen woonden toen ze de diagnose kregen. Per regio kan de atlas aangeven of het aantal diagnoses van een bepaalde kankersoort hoger, lager of gelijk is aan het Nederlandse gemiddelde.

Drenthe

In het postcodegebied ten zuidwesten van Hoogeveen, met Elim en Hollandscheveld, is het aantal mensen met kanker 8 procent hoger dan gemiddeld – het hoogste percentage van Drenthe. Met name longkanker komt hier relatief vaak voor.

Vrijwel alle gebieden in Drenthe scoren net iets boven het landelijk gemiddelde. Alleen Rolde en omliggende postcodes liggen daar net onder.

Meer huidkanker langs de kust

De atlas laat zien dat in veel gebieden langs de kust meer huidkanker voorkomt dan gemiddeld. Dat komt waarschijnlijk doordat mensen aan de kust langer worden blootgesteld aan de zon en omdat daar een hogere zonkracht is, aldus het IKNL.

Inwoners van Oost-Groningen lijden relatief vaak aan longkanker. Het kankercentrum ziet veel regionale verschillen in het aantal diagnoses van deze ziekte. In vrijwel alle grootstedelijke gebieden verschilt per wijk hoe vaak longkanker voorkomt. Dat hangt af of en hoeveel mensen in het verleden hebben gerookt.

Baarmoederhalskanker in Groningen

De postcodegebieden met Winschoten, Scheemda (4 procent onder het gemiddelde) en Bourtange (5 procent onder het gemiddelde) vallen in de provincie Groningen in positieve zin op.

In de stad Groningen wordt bij relatief veel vrouwen baarmoederhalskanker geconstateerd. Het IKNL verklaart dat door deelname aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

,,Er is nog een lange weg te gaan om de redenen van alle geografische verschillen te begrijpen. Maar de atlas is ontworpen om inzicht te bieden en zo onderzoek te versnellen, vooral in de gebieden die dit het meest nodig hebben. Daarnaast kunnen er door de inzichten uit de kankeratlas, bijvoorbeeld op het gebied van longkanker, huidkanker en baarmoederhalskanker, regionaal preventiebeleidsmaatregelen genomen worden om de impact van kanker te reduceren”, aldus Valery Lemmens, onderzoeker en bestuurder van het IKNL.

6 miljoen voor lokale plannen

KWF laat weten blij te zijn met de atlas. ,,De kankeratlas verschaft onderzoekers, politici en burgers inzichten die er voorheen niet waren. Het is een geweldig middel om tot een gerichtere en ook lokale aanpak van kankerpreventie te komen. Daarom stellen we voor GGD’en een bedrag van 6 miljoen beschikbaar om met lokale of regionale plannen te komen”, aldus KWF-directeur Carla van Gils.

Nieuws

menu