KV Elko viert diamanten jubileum. Een zestig jaar jonge dorpsvereniging die verbindt

De jaren zestig waren de jaren dat veel van de lokale sportverenigingen opgericht werden. Zo ook de Elimse Korfbalclub, kortweg Elko, op 14 juni 1961. Aangezien in de aanloop naar dit jubileum nog veel onduidelijkheden waren over wat er wel of niet mogelijk zou zijn, besloot het bestuur de festiviteiten over de zomer heen te tillen en net voor de opening van het nieuwe competitieseizoen op 4 september een feestdag te organiseren voor alle leden en hun gezinsleden.

Op het veld: v.l.n.r. Marietje ten Cate (vz), Bert Snippe (bestuurslid) en Bert ‘Mister Elko’ Schonewille.

Op het veld: v.l.n.r. Marietje ten Cate (vz), Bert Snippe (bestuurslid) en Bert ‘Mister Elko’ Schonewille. Foto: Andre Weima

Historie

Het verenigingsleven bloeide in de jaren zestig op en korfbal was naast voetbal een toegankelijke sport die ook nog eens de mogelijkheid gaf voor mannen en vrouwen samen te spelen. Tijdens de oprichtingsvergadering in Café van der Weide werd de naam Elimse Korfbalclub gekozen. H. de Jonge werd als voorzitter benoemd. Ook moest besloten worden bij welke bond de club zich zou aansluiten, de christelijke (CKB) of de openbare (OKB). Toen er voor de CKB gekozen werd, droeg de kersverse voorzitter direct de hamer over aan F. Houtstra. Deze bleek een zeer actief leider te zijn en tijdens deze beginjaren nam het ledenaantal een grote vlucht. Dat korfbal bij uitstek een familiesport was bleek wel als je naar de namen van het Elko-team 1962 kijkt. De clubkleuren zijn vanaf het prille begin rood/wit.

Een eigen veld had de vereniging nog niet, er werd getraind en gespeeld op een weiland van Harm Vos, dat voor die gelegenheid vrij van mest en kort gemaaid opgeleverd werd. In het oprichtingsjaar werd er direct een toernooi georganiseerd aan de Carstensdijk op het land van Mol en Bijl. Elko won het eigen toernooi en ook het veldseizoen werd door het eerste, tweede en de twee aspirantenteams met het kampioenschap afgesloten. Die eerste vijf jaren bloeide de vereniging niet in het minst door de fanatieke leiding van schoolmeester Houtstra, die bijna alle leerlingen van de school de beginselen van het korfballen bijbracht. Hij werd dan ook benoemd als erevoorzitter, toen hij uiteindelijk naar Leeuwarden vertrok.

Een eigen onderkomen

In 1964 kreeg de vereniging een eigen veldje toegewezen, maar in de opvolgende jaren groeide de vereniging dermate dat het aantal velden en de afmetingen daarvan niet meer voldeden aan de wedstrijdeisen. Ook waren er geen adequate kleedkamers. Er was wel een houten gebouwtje, maar geen wateraansluiting voor douches of toiletten. Bij de gemeente Hoogeveen vond het bestuur in 1971 geen gehoor voor de problemen, maar er moch wel eenmaal per 14 dagen gebruik gemaakt worden van de naastgelegen voetbalvelden.

Uiteindelijk kreeg Elko in 1982 eindelijk een eigen onderkomen, een speelveld en trainingsveld aan de Carstensdijk. Het voormalig gebouw van de Culturele Vereniging Elim ‘De Elimmerhout’ werd overgenomen door de toenmalige tennisvereniging en Elko. Het verbouwen en inrichten kwam op de leden zelf neer, want (ook toen) had de gemeente Hoogeveen geen fondsen beschikbaar om de clubs hierin te steunen. De Elimmers lieten zich niet kennen en met zelfwerkzaamheid en het organiseren van bonte avonden en bazaars voor de nodige financiën, werd het gebouw aangepast en opgeknapt.

In de zaalperiode moesten de teams uitwijken naar hallen in de stad. Met het opleveren in 1981 van sporthal De Marke in Hollandscheveld, konden de teams in ieder geval dichter bij huis trainen en spelen. De grote wens was natuurlijk een eigen hal in het dorp. Wederom werd er bij de gemeente aangeklopt met de vraag wat er mogelijk zou zijn. Uiteindelijk was het vooral een kwestie van zelfredzaamheid van het dorp waarmee de sporthal en later ook een kantine gerealiseerd konden worden.

Familiesport

Dat korfbal een familiesport bij uitstek is, blijkt wel uit de vier generatie Benjamins, waarvan leden tot op de dag van vandaag bij de club actief zijn. Het begon met het echtpaar Henk en Dinie dat al korfbalde voordat Elko bestond. Zij waren dan ook leden van het eerste uur. Al hun zeven kinderen waren lid van de club. Ook veel van de kleinkinderen en een achterkleinkinderen zijn lid. Voornaamste reden om lid te worden en/of te blijven is toch de gezelligheid die ook buiten het spelen om binnen de vereniging te vinden is.

Ook de bestuursleden dragen bij aan de continuïteit en het familiegevoel binnen de vereniging. Harm Vos was één van die iconen. Hij nam in 2001 afscheid als wedstrijdsecretaris, een functie die hij 40 jaar bekleedde. Tijdens de receptie kreeg hij naast het erelidmaatschap, voor zijn inzet een koninklijke onderscheiding: hij werd lid in de Orde van Oranje Nassau. Helaas is Harm afgelopen jaar overleden. Naast Harm Vos mag Elko trots zijn op nog een lid van de Orde van Oranje Nassau: Bert Schonewille, beter bekend als Mister Elko. Als erelid is hij nog steeds actief binnen de club, maar ook in het dorp Elim is hij een betrokken bewoner. „De club heeft natuurlijk na een bloeiend begin ook slechte tijden meegemaakt”, blikt hij terug. „We hebben wel tijden gehad dat we wilden stoppen, maar uiteindelijk wilde Harm noch ik er de brui aan geven. Het ledenaantal en de resultaten liepen in de jaren ’70 wel terug en ook de opkomst bij trainingen liet te wensen over, maar financieel ging het wel goed. We hielden ieder jaar een bazaar en dat leverde een hoop geld op. We moeten wel oppassen dat de besturen niet vergrijzen, maar op dit moment zit het weer helemaal goed en kunnen we met optimisme het 60-jarig bestaan vieren.”

Een club in beweging

Wat die vergrijzing betreft is Elko sinds 2019 in beweging. In dat jaar besloot het gehele bestuur op te stappen om zo ruimte te maken voor ‘vers bloed’ met nieuw elan. Tijdens de Algemene Ledenvergadering stonden er spontaan negen leden op om deel uit te maken van een nieuw bestuur. Een daarvan was Marietje ten Cate. „We waren allemaal blij dat er zoveel vrijwilligers waren. Ook het vullen van de meeste functies was niet zo’n probleem, totdat het op het voorzitterschap aankwam. Dat wilde eigenlijk niemand. Tja wat doe je dan, ik ben van het aanpakken net zoals in mijn snackbar Royal, dus toen heb ik die hamer opgepakt.”

Het nieuwe bestuur begon vol goede moed met het uitwerken van ideeën. „We hebben contact gelegd met de bond, Sport Drenthe en de sportfunctionarissen om zo goed mogelijk in beeld te brengen wat het beste voor de club zou zijn”, vertelt Marietje. Medebestuurslid Gert Snippe vult aan: „We hebben een nieuw beleidsplan geschreven, een jeugdplan gemaakt nadat we duidelijk een doelstelling voor de club hebben bedacht. We wilden niet alleen een korfbalvereniging zijn, maar vooral in het dorp van maatschappelijke betekenis zijn en blijven. Door corona hebben we veel plannen moeten uitstellen, maar we kunnen er nu weer vol tegenaan.” De vereniging heeft in de afgelopen zomers het veld ter beschikking gesteld aan leden van de gymnastiekvereniging, incidenteel gebruik door dorpsbewoners en campinggasten. „We hebben een beachvolleybalveld aangelegd en daar wordt regelmatig gebruik van gemaakt”, aldus Marietje ten Cate. „We hebben een code op het hek en als je je aanmeldt dan krijg je tegen een kleine vergoeding deze code om zo van de tennisbaan gebruik te kunnen maken. Verder hebben we beveiligingscamera’s, dus goed zicht op wie er is en wat er gebeurt.”

Met de frisse wind is er ook een jeugdplan geschreven en naast het bestuur is er ook een jeugdcommissie actief die voor de jeugdleden leuke activiteiten anders dan korfbal organiseert. Verder wordt jaarlijks een scholen korfbaltoernooi georganiseerd, dat altijd een goed bezocht evenement is. Maar niet alleen voor de jeugd is de vereniging actief. „We zijn bezig met het opzetten van een Old Stars of Walking Korfbal groep”, vertelt Gert Snippe. „Op die manier kunnen we ook voor ouderen die vroeger gekorfbald hebben nog een leuke manier van bewegen bieden. Nadien gezellig in de kantine nog een kopje geeft niet alleen beweging, maar ook gezelligheid. We willen ook de tennisvelden die we na het opheffen van de tennisclub in beheer hebben een nieuwe bestemming te geven. We zijn echt een club in beweging!”

Jubileumfeest

Op zaterdag 4 september is het dan zover, dan wordt het diamanten jubileum gevierd. Een feestdag voor alle (oud) leden en hun familie. Binnenlopen is vrij, maar voor deelname aan onderdelen van het programma wordt gevraagd in te schrijven bij het secretariaat (bestuur@kvelko.nl). Om 10.00 uur zal de dag beginnen met een eerste sessie van de Old Stars. Vanaf half één wordt een zeskamp gehouden. Na de pauze volgt een spectaculaire wateractiviteit. Wat dat is, blijft nog een verrassing, maar… deelnemers kunnen verzekerd zijn van een nat pak!

Voor de jongsten is er een springkussen, maar ook een heuse ranja-koe waar de kinderen zelf een glaasje ranja kunnen ‘melken’. Hilma Dolstra zal aanwezig zijn met op haar melkveebedrijf ambachtelijk gemaakt ijs. Het actieve deel van het programma komt om half vier uur ten einde, zodat iedereen de mogelijkheid heeft in de kleedkamers of thuis droge kleren aan te trekken voor de barbecue. Deze begint om 16.00 uur en duurt tot 18.30 uur. Voor leden en donateurs is er vanaf 21.00 uur een spetterend feest met muziek verzorgd door DJ Jasparo (Jasper Bodegraven). Uiterlijk 1 uur keert de rust weer op het park aan de Carstensdijk 100 in Elim.

Alle activiteiten vinden buiten plaats waarbij de dan geldende RIVM-richtlijnen in acht worden genomen.