Inwoners van Hoogeveen uitgenodigd om bij herbenoeming van burgemeester Loohuis te zijn

Burgemeester Karel Loohuis. Foto André Weima

Burgemeester Karel Loohuis wordt op 15 februari herbenoemd in zijn functie. De herbenoeming gebeurt tijdens een speciale vergadering van de gemeenteraad.

Commissaris van de Koning van de provincie Drenthe, Jetta Klijnsma, benoemt de burgemeester opnieuw in zijn functie. Karel Loohuis is door de gemeenteraad voorgedragen.

Vanaf 19.00 uur zijn de inwoners van de gemeente Hoogeveen welkom in het Raadhuis.

Nieuws

menu