Internationale Vrouwendag in AZC door Amnesty Hoogeveen levert meer dan 3600 euro op: 328 handtekeningen op petitie

Ook in juni is er weer schrijfactie van Amnesty International.

Ook in juni is er weer schrijfactie van Amnesty International. Foto: Amnesty International

Amnesty Hoogeveen beleefde een actieve maand in maart. Zowel de petitie in teken van Internationale Vrouwendag, als de jaarlijkse collecte, hebben een mooi resultaat opgebracht. De petitie voor vrouwen en meisjes in Afghanistan telde uiteindelijk 328 handtekeningen. De collecte leverde maar liefst 3666,87 euro op.

Sinds de Taliban in 2021 in Afghanistan de macht overnam, verliest de bevolking steeds meer vrijheden. Met de petitie worden de autoriteiten van de Taliban opgeroepen om mensenrechten, en in het bijzonder vrouwenrechte, te respecteren. De bereidheid om een handtekening te zetten was groot. De aanwezigen bij het Vrouwenfeest in het AZC Hoogeveen op 11 maart tekenden allen. Ook bezoekers van de Wereldwinkel, leden van de Remonstrantse Kerk en studenten van het Alfa-college waren welwillend. Met als resultaat dat 328 handtekeningen konden worden opgestuurd.

Opbrengst collecte

In de week van 12 tot 18 maart gingen in totaal 58 collectanten in de gemeente Hoogeveen op pad om geld in te zamelen. Het bedrag van 3666,87 euro is weliswaar iets lager dan vorig jaar, maar nog steeds een prachtige opbrengst. Op de collectebussen stonden net als vorig jaar ook weer QR-codes om online te doneren. Dit deed zo’n 15%. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Contant doneren in de collectebus geniet in Hoogeveen nog steeds de voorkeur.

Amnesty Hoogeveen is nog op zoek naar mensen die willen helpen bij de volgende collecte (maart 2024). Voor meer informatie over de collecte en de aanmelding hiervoor kan er contact opgenomen worden met Hilde Kerssies via0528277345 of hildekerssies@gmail.com