Inloopuur De Haven gaat weer beginnen

Leger des Heils NDC mediagroep

Vanaf september gaat het Inloopuur De Haven weer open. Iedere eerste en derde maandag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur is iedereen welkom in het pand van het Leger des Heils aan de Schutstraat 40 in Hoogeveen. Te beginnen op maandag 6 september.

Inloopuur De Haven is een initiatief van Diaconaal Platform Hoogeveen. In het Diaconaal Platform werken levensbeschouwelijke instellingen en diaconieën van kerken in de gemeente Hoogeveen met elkaar samen. Door de krachten te bundelen en ieders sterke kanten in te zetten, wil het platform kwetsbare mensen helpen en tot hun recht laten komen. Het inloopuur wordt georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers van Stichting ONE en Diaconaal Platform. De vrijwilligers van het Inloopuur hebben nauwe contacten met Gemeente Hoogeveen, Sociale Dienst, Maatschappelijk Werk, GKB, Voedselbank, Kledingbank en GGZ. De vrijwilligers worden zorgvuldig geselecteerd en werken met een geheimhoudingsplicht.

Wie het inloopuur wil bezoeken wordt gevraagd dit van tevoren wel even te melden via inloopuurdehaven@hotmail.com of stichtingone@gmail.com.

Nieuws

menu