Initiatiefgroep Wonen-Plus wil woongemeenschappen voor senioren bouwen bij Nijstad-Oost

Braakliggend terrein waar woongemeenschap en woonwijk moet komen. Foto: Gemeente Hoogeveen

Initiatiefgroep Wonen-Plus Hoogeveen (IWH), die sinds oktober 2019 bestaat, onderzoekt de kansen en mogelijkheden om één of meerdere woongemeenschappen voor senioren (50-plussers) te realiseren in Hoogeveen. In een dergelijke woongemeenschap worden zelfstandig en levensloopbestendig wonen gecombineerd met burenhulp. Inmiddels heeft de IWH de locatie bezocht waarvoor serieuze plannen bestaan: Nijstad-Oost. Woensdagavond 1 september wordt in de Vredehorst een presentatie gegeven over dit plan.

Het initiatief is ontstaan bij een paar inwoners in Hoogeveen die samen geïnteresseerd zijn in ‘wonen-plus’. Dit houdt in dat er bewoners van verschillende leeftijden bij elkaar in een soort appartementencomplex of in een hofje gaan wonen. De bedoeling is om op deze manier mensen langer thuis te laten wonen en hulp te bieden aan medebewoners. „Wij stellen ons een soort binnenplaats midden tussen de woningen voor. Hier zouden moestuintjes kunnen worden aangeplant en zouden mensen die door lichamelijke beperkingen niet in staat zijn om zo’n tuintje te onderhouden samen met een medebewoner dat stuk grond kunnen bewerken”, vertelt Koert Thalen, lid van de IWH.

Omdat de groep nog redelijk nieuw is, is nog geen sprake van aansluiting bij een andere organisatie. De initiatiefgroep is nog op zoek naar een bestaande club waarbij eventueel aangesloten kan worden. Thalen: „Er zijn in Nederland wel meer van dit soort groepen te vinden, denk maar aan de Knarrenhof . Dit is een landelijk initiatief dat eigenlijk hetzelfde realiseert als dat wij voor ogen hebben.”

Wel degelijk veel interesse

De initiatiefgroep werkt op dit moment al wel samen met de gemeente Hoogeveen en met projectontwikkelaars om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een woongemeenschap bij Nijstad-Oost. „De bedoeling is om de huizen gasvrij te maken en te voorzien van waterstof. Zo kunnen wij een steentje bijdragen aan het verbeteren van het milieu.” In gesprekken met de gemeente en verschillende projectontwikkelaars wordt deze mogelijkheid meegenomen maar het staat niet vast of alle huizen op waterstof worden aangesloten, zo blijft het voor meerdere mensen aantrekkelijk om hier te komen wonen. „Er wordt gezegd dat dit de eerste waterstofwijk in Noord-Nederland zou kunnen worden, mocht het plan in Erflanden niet doorgaan”, weet Thalen.

De afgelopen maanden is er niet veel werk verricht in verband met corona. „Na de zomer willen wij ons weer helemaal focussen op de initiatiefgroep.” Sinds de oprichting is eenmaal een presentatie gegeven over de plannen voor een woongemeenschap bij Nijstad-Oost. De initiatiefgroep had daarvoor de foyer van theater De Tamboer afgehuurd. Er waren 200 geïnteresseerden aanwezig. „Dit waren alleen nog maar personen uit het directe netwerk van de leden van de initiatiefgroep. Dat er die avond al zoveel mensen aanwezig waren, was geweldig. Je merkt dat er wel degelijk meer mensen geïnteresseerd zijn in zo’n woongemeenschap.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Niet het enige plan

De woongemeenschap voor senioren die de IWH wil realiseren is niet het enige plan dat voor Nijstad-Oost op tafel ligt. Begin dit jaar zijn concrete tekeningen naar buiten gekomen waarop een nieuwbouwwijk staat afgebeeld, waar tachtig woningen moeten worden gerealiseerd. De woningen komen op de hoek van de weg Nijstad met de Zuidwoldigerweg. Thalen: „Nijstad-Oost zou de perfecte plek zijn voor ouderen. Het ligt aardig afgelegen en het is er daarom rustig. Verder is er genoeg ruimte om te fietsen of even een rondje te lopen.”

De bijeenkomst op 1 september in de Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32 is van 19.30 tot 20.30 uur. Opgave vooraf is verplicht via hoogeveenwonenplus@gmail.com

Nieuws

menu