In gesprek over hoogbegaafdheid bij jongeren: Leerlingen van scholen uit Meppel en Hoogeveen maken eigen escaperooms

De escaperooms worden getest.

De escaperooms worden getest. Foto RvEC

Leerlingen van het Roelof van Echten College (RvEC) hebben een Good Practice Day bijgewoond. Leerlingen, ouders en professionals kwamen meer te weten over hoogbegaafdheid bij jongeren. 34 hoogbegaafde leerlingen van de scholen CSG Dingstede, Greijdanus Meppel en RvEC keken hier erg naar uit. Na maanden van voorbereiden mochten zij hun zelfgemaakte escaperooms uittesten.

De dag begon met een interactieve lezing van Lineke van Tricht. Zij is specialist op het gebied van begaafdheid, doet onderzoek en is directeur van Bureau Talent. Van Tricht sprak de leerlingen, ouders en professionals toe. „Eerlijk gezegd keek ik niet echt uit naar de lezing, maar die was juist heel erg leuk!”, zei een leerling na afloop enthousiast. Na de lezing was er ruimte voor gesprekken tussen de leerlingen van de verschillende scholen en tussen de ouders.

Hersens kraken in zelfgemaakte escaperooms

De leerlingen zijn de afgelopen maanden bezig geweest met het maken van escaperoom ervaringen voor de hoogbegaafde leerlingen van de andere scholen. Dit deden zij naar aanleiding van onderwerpen waarover ze leerden door de Talent-projecten van Bureau Talent. „Na de lunch was het tijd om de zelfgemaakte escaperooms te spelen”, zegt Nanda van Voorst, specialist en mentor op het gebied van hoogbegaafdheid op het RvEC.

„De leerlingen vonden het spannend om te ontdekken of anderen hun puzzels begrijpen. Zijn ze te makkelijk of te moeilijk? De hersens hebben in ieder geval flink gekraakt.”

Groeiende aandacht voor begaafdheid

Nanda vertelt dat de aandacht voor begaafdheid in de regio is gegroeid: „De afgelopen jaren is er binnen het SWV 2203 (het samenwerkingsverband in de regio Hoogeveen, Meppel en Steenwijk) veel gesproken over begaafdheid. Dat doen de drie scholen die betrokken waren bij de Good Practice Day, aangevuld met Wolfsbos. Binnen de scholen is steeds meer aandacht voor deze specifieke doelgroep. Iedere school vult het op een eigen manier in, maar er is overleg over de plannen en we helpen elkaar om het onderwijs en de begeleiding voor deze leerlingen te verankeren in de scholen. We hebben al veel van elkaar geleerd en zoeken steeds meer verbinding met elkaar en met anderen, zoals met het basisonderwijs.”

Op naar meer ‘good practices’

De Good Practice Day werd georganiseerd om niet alleen de onderwijsprofessionals, maar ook de leerlingen en ouders in de regio dichter bij elkaar te brengen rondom thema begaafdheid. „Als kartrekker op het gebied van hoogbegaafdheid binnen het samenwerkingsverband heeft het RvEC deze dag georganiseerd. Volgend jaar hopen we een tweede editie te realiseren, dan bij één van de andere scholen”, legt Van Voorst uit.

In de tussentijd blijven de scholen natuurlijk hard werken aan het onderwijs en de begeleiding voor hoogbegaafden. Van Voorst: „Op het RvEC hebben hoogbegaafde leerlingen niet alleen een klassenmentor, maar ze worden ook begeleid door een hoogbegaafdheidsmentor. Zo is er aandacht voor een zo passend mogelijke leerloopbaan, maar ook voor het leren omgaan met dingen die (nog) niet veranderd kunnen worden. Ook organiseren we bijeenkomsten voor hoogbegaafde leerlingen in de onderbouw en in de bovenbouw. Leerlingen kunnen daarnaast meedoen met Delta-projecten. Leerlingen die cognitief sterk zijn, werken hierin gedurende twee periodes van tien weken aan eigen projecten en mogen hiervoor twee uren van cognitieve vakken missen. Tijdens deze projecten werken ze aan executieve vaardigheden en leren ze een meer wetenschappelijke manier van onderzoeken en documenteren. Zo is er al best veel moois ontwikkeld voor hoogbegaafde leerlingen, maar we gaan er samen voor om dit in onze regio naar een nog hoger niveau te tillen.”