In gesprek met de kandidaten van de ChristenUnie. Online gespreksmomenten voor potentiële kiezers

Het team van ChristenUnie Hoogeveen. Foto: Eigen foto

De gemeenteraadsverkiezingen komen snel dichterbij. Sommige kiezers hebben hun stem al bepaald, maar er zijn ook inwoners die nog twijfelen, vragen hebben of op zoek zijn naar bevestiging van hun keuze. Daarom houdt de ChristenUnie Hoogeveen op 28 februari en 3 maart twee online momenten waarop kiezers met de kandidaat-raadsleden in gesprek kunnen gaan.

Alfred Mulderij, campagneleider: ‘De campagne komt mooi op stoom. Wat hierin niet mag ontbreken is het organiseren van gelegenheden waarop kiezers met ons in gesprek kunnen. Aan de hand van stellingen uit de kieswijzer zullen onze kandidaat-raadsleden de standpunten van de ChristenUnie toelichten. Ook is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen. Geheel eigentijds zijn deze avonden online. De kiezers kunnen dus heel gemakkelijk en laagdrempelig met ons in gesprek.’

Op maandag 28 februari en donderdag 3 maart van 20.00 tot 21.00 uur vinden deze gespreksmomenten plaats. De link voor deze avonden is te vinden op de website: hoogeveen.christenunie.nl .

Nieuws

menu