Iet Haijema en Jan Stavast vieren hun diamanten huwelijksdag

Het echtpaar Stavast-Haijema is 60 jaar getrouwd. Foto: André Weima

Iet Haijema en Jan Stavast uit Hoogeveen waren onlangs zestig jaar getrouwd. Ze leerden elkaar kennen bij een zus van Iet, die toevallig ook contactadres was van de militairen. Jan zat in militaire dienst, waar hij als kok werkte.

Jan is geboren in 1938 in het Drentse plaatsje Een en Iet kwam ter wereld in 1937 in de stad Groningen. Ze ontmoetten elkaar in Deventer en zijn 2 maart 1962 getrouwd op Urk. Het werd een onvergetelijke dag, mede omdat door hevige ijzel die dag bijna niemand na het huwelijksfeest naar huis kon. Precies 25 jaar later, 2 maart 1987, zouden Iet en Jan hun 25-jarig huwelijksfeest vieren, maar opnieuw had het zo geijzeld dat dit keer niemand kon komen. Over de ijzeldag 2 maart 1987 zijn zelfs boeken verschenen.

Iet was in Urk lerares aan de huishoudschool. Jan was bakker van beroep en ging later de bouw in als stukadoor. Samen verhuisden ze naar Oosterwolde (Fr.), waar de eerste vier kinderen werden geboren. Aansluitend is het gezin verhuisd naar Nijverdal waar nummer vijf ter wereld kwam. Vanuit Nijverdal volgde een verhuizing naar Ureterp en daar werden de laatste twee kinderen van hun zevental geboren.

Hoofdconciërge

Na een tijd als stukadoor te hebben gewerkt is Jan het in een andere hoek gaan zoeken. Hij werd hoofdconciërge op het Liudgercollege in Drachten. Daarnaast beleefde hij veel plezier aan het werken in de groentetuin, het geven van volleybaltraining en jarenlang is hij ook actief geweest bij het Oranje Kruis. Iet zorgde overdag voor de zeven kinderen en gaf in de avonduren naailes. Beiden waren actief binnen de kerkelijke gemeente waarvan zij lid waren.

De kinderen van Iet en Jan zijn allen getrouwd. De familie is inmiddels uitgebreid met 36 kleinkinderen en 16 achterkleinkinderen. Sinds 2009 wonen Iet en Jan in Hoogeveen, waar ook twee dochters wonen. Jan is nog steeds veel in de tuin te vinden en houdt er van als er spontaan iemand op de koffie komt. Zijn echtgenote kan haar creativiteit kwijt in het maken van kaarten en handwerken.

Nieuws

menu