Huurdersvereniging Cascade verwelkomt 500ste lid

De familie Huisen krijgt een bloemetje, cadeaubon en taart.

De familie Huisen krijgt een bloemetje, cadeaubon en taart. Foto: Eigen foto

Huurdersvereniging Cascade heeft onlangs het 500ste lid mogen verwelkomen. De familie Huisen, wonend in De Meteoor, werd in het zonnetje gezet met een taart, bos bloemen en cadeaubon.

Het aantal leden van de huurdersvereniging bleef enige tijd op 499 staan. De spanning steeg met de dag wie dan toch het 500ste lid zou worden. Het aanmeldformulier lag al geruime tijd op tafel tot mevrouw Huisen tegen haar man zei: ‘Piet, daar moet je toch eens wat mee doen hoor’. Zo werd het formulier ingevuld en op de post gedaan.

De voorzitter heeft het een en ander uitgelegd over de huurdersvereniging en verzekerde de familie Huisen dat het voltallige bestuur zich voor 100 procent inzet voor de belangen van de huurders en leden. Inmiddels is het aantal leden alweer gestegen naar 550. 1 op de 6 huurders van Woonconcept in de gemeente Hoogeveen is nu lid van de vereniging en in 80 procent van alle straten waar Woonconcept woningen verhuurt heeft HV Cascade leden.

HV Cascade zoekt nog leden/huurders die willen toetreden tot het bestuur.