Het vaccineren gaat volgende week in Hoogeveen beginnen.

Huisartsen in Hoogeveen starten volgende week met vaccineren: In eerste ronde 700 vaccins beschikbaar, 10 procent minder dan was besteld

Het vaccineren gaat volgende week in Hoogeveen beginnen. Foto: Pixabay

De huisartsen in Hoogeveen ontvangen begin volgende week ook eindelijk coronavaccins. Om deze zo efficiënt mogelijk te kunnen toedienen, hebben zij besloten dit gezamenlijk aan te pakken; dus niet iedere praktijk voor zich. Volgende week dinsdag en woensdag gaan diverse mobiele prikteams (bestaande uit twee assistentes en één huisarts) van start die in een hele reeks instellingen de vaccinaties gaan geven.

,,Wij ontvangen de vaccins, die nu nog liggen opgeslagen op een centraal punt in Assen, dinsdag en woensdag, waarna het prikken direct van start gaat omdat de vaccins vanaf het moment dat ze uit de koeling komen beperkt houdbaar zijn”, vertelt Karlijn Joustra, huisarts van praktijk De Linde, die samen met haar collega Martine Ploeg, huisarts van praktijk Stationsstraat, verantwoordelijk is voor de coördinatie.

In totaal worden in Hoogeveen 700 Moderna-vaccins geleverd. Dat aantal is enigszins teleurstellend omdat het 10 procent lager ligt dan was besteld. Joustra: ,,De schaarste is groot. Hierdoor hebben wij keuzes moeten maken. Dat is altijd lastig.”

Mensen in een instellingen en 90-plussers die nog zelfstandig wonen

De groep die voor deze eerste vaccinatieronde is geselecteerd betreft mensen die in een instelling wonen, dat kan al vanaf 18 jaar zijn, en 90-plussers die nog zelfstandig wonen maar niet in de gelegenheid zijn om een GGD-priklocatie te bezoeken. Zo’n 70 personen stonden eerst wel op de lijst, maar zijn er door gebrek aan vaccins alsnog vanaf gehaald. ,,Wij hebben er voor gekozen om jongere mensen die in een instelling wonen maar nog redelijk mobiel zijn, als eerste te laten vervallen. Mochten we vaccins overhouden of komt er een tweede bestelronde, dan komt deze groep alsnog aan bod. ”

Hele organisatie

Joustra geeft aan dat het een hele organisatie is. ,,Met name omdat het zo versplinterd is, want het gaat in totaal om zo’n veertig locaties in Hoogeveen waar normaal gesproken ook meerdere huisartsen over de vloer komen. Dat maakt het lastig om een goed overzicht te krijgen. Daarbij komt ook nog de vraag of de bewoners wel gevaccineerd willen worden en hoe we dat te weten komen.” Volgens de Hoogeveense huisarts wisselt de lijst dagelijks. ,,Je hebt er bijvoorbeeld mee te maken dat bewoners recent toch corona hebben gekregen en daarom niet geprikt kunnen worden of dat bewoners niet gevaccineerd willen worden. Het is daarom een dynamische lijst. We komen volgende week vast voor verrassingen te staan, maar we zijn flexibel.”

De keuze om als huisartsen gezamenlijk hierin op te trekken heeft onder meer als voordeel dat niet meerdere prikteams één locatie hoeven te bezoeken. In totaal zijn er negen vaccinatieteams, vier op de ene dag en vijf op de andere. Ook vanuit de instellingen zelf komt ondersteuning, onder meer bij de verplichte observatie van een halfuur nadat de prik is gegeven.

‘Best spannend’

,,Het is best spannend. Vergeten we niemand, krijgen we de registratie goed rond, houden we het overzicht”, somt Joustra op. ,,Tegelijkertijd zijn we blij dat het eindelijk zover is. Het gaat om zulke kwetsbare mensen. Wij hopen dat zij dankzij het vaccin beter beschermd zijn, de zorg ontlast wordt en patiënten zelf meer kwaliteit van leven terugkrijgen.”

Wanneer een volgende lading vaccins wordt ontvangen is vooralsnog onduidelijk.