Hospice Willem de Boer Huis viert derde lustrum: 'De vrijwilligers zijn grote steun voor onze gasten en hun naasten'

Het Willem de Boer huis aan de Duymaer van Twistweg bestaat dit jaar vijftien jaar. Een mooie gelegenheid om de tachtig vrijwilligers in het zonnetje te zetten, wat op 7 oktober gebeurt, maar ook een moment om terug te kijken op de start en de ontwikkeling van deze vorm van palliatieve terminale zorg in Drenthe en in onze gemeente in het bijzonder.

Bestuursleden Eddy Seinen (links) en Douwe van der Werf in het Willem de Boer Huis.

Bestuursleden Eddy Seinen (links) en Douwe van der Werf in het Willem de Boer Huis. Foto: André

In 2002 was Drenthe nog een witte vlek op de kaart waar het ging om specifieke instellingen waar palliatieve terminale zorg geboden werd. Dit had vooral te maken met het feit dat dergelijke zorg voornamelijk door de eigen familie en met hulp van buren thuis gegeven werd. De gemeenschapszin was groot en door naoberschap was het vanzelfsprekend dat buren en dorpsgenoten insprongen waar hulp nodig was. Rond diezelfde tijd verkochten Willem en Cor de Boer hun winkelketens en zij besloten iets blijvends te realiseren voor Hoogeveen en de regio. Klaas Reenders, oud-huisarts, kwam met het idee een hospice te bouwen in Hoogeveen en daarmee een wezenlijke bijdrage te leveren aan het welzijn en leven, of liever aan de laatste fase van dat leven, van de Hoogeveners. Uiteindelijk werd in 2006 het huidige Willem de Boer Huis opgeleverd, een ‘bijna-thuis-huis’. Rond dezelfde tijd zijn ook in Assen en Emmen hospices gebouwd, wat later gevolgd door het Hospice Meppel en omstreken.