Hoogeveense spaarpot vult zich weer, maar de broekriem mag nog niet losser

Het Hoogeveense zakencollege maakt stappen voorwaarts. De meerjarenbegroting is sluitend.

Het Hoogeveense zakencollege maakt stappen voorwaarts. De meerjarenbegroting is sluitend. Foto: Leonora de Vries

Financieel gaat het weer bergopwaarts met de gemeente Hoogeveen. Of zoals wethouder Derk Reneman het zegt: „We zijn de bocht aan het nemen, maar het einde van de tunnel is nog niet in zicht.”

De gemeente heeft zich in het verleden financieel flink in de nesten gewerkt en het zakencollege had de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat er weer 19 miljoen euro in de spaarpot (lees algemene reserve) komt. Dat streven wordt ruim gehaald: als de verwachtingen van de meerjarenbegroting kloppen groeit deze reserve maar liefst naar 33,6 miljoen euro.

Toch is het te vroeg om te juichen. Er blijven flinke structurele risico’s bestaan, benadrukt financieel wethouder Reneman namens het college. „Hoogeveen is een dynamische gemeente. Een dergelijke gemeente loopt meer financiële risico’s. Een grotere spaarpot zorgt dan voor meer weerstandsvermogen. 19 miljoen is echt het minimum, zelfs 33 miljoen is relatief weinig.” Op de vraag wat voor Reneman persoonlijk ideaal zou zijn geeft hij aan dat dit een algemene reserve van 90 miljoen euro is.

Bezuiniging wel haalbaar?

De meerjarenbegroting bevat zoals altijd veel ramingen en prognoses. Die zijn soms grillig. Zo zijn de geraamde parkeerinkomsten onzeker. Reneman: „In 2019 waren deze het hoogst ooit, daarna kwam corona. Of we ooit weer op dat niveau komen, is onzeker.” Wat nog meer een punt van zorg is, zijn de geplande bezuinigingen op het sociaal domein. Daar moet structureel 8 miljoen euro bezuinigd worden. „Dat wordt heel moeilijk om te halen. Er is in het verleden al heel veel bezuinigd en daardoor wordt het steeds lastiger om iets te vinden.” Reneman geeft aan dat Hoogeveen daarbij niet de wet wil overtreden, door bijvoorbeeld eigen bijdrages te vragen die wettelijk niet mogen. „Er zijn gemeenten die dat willen gaan doen en zo een proefproces willen opstarten. Hoogeveen wil binnen de wettelijke en maatschappelijk aanvaardbare grenzen blijven.” De raad moet gaan nadenken waar het geld dan vandaan moet komen, wanneer duidelijk wordt dat deze 8 miljoen niet gehaald wordt.

Meevallers

Hoogeveen heeft ook te maken met meevallers. Zo komt er extra geld van het rijk voor de jeugd; 5,1 miljoen euro. De wethouder van financiën verwacht verder dat het landelijk invoeren van een ander systeem voor de verdeling van gelden uit het gemeentefonds positief zal uitvallen voor Hoogeveen. Positief vindt hij ook de inzet van inwoners en instanties bij het uitvoeren van bezuinigingen. „De gemeenschap snapt dat er een geldtekort is. Dat is fijn om mee te maken. Bezuinigen doen we in Hoogeveen met elkaar.”

Weinig speelruimte voor nieuwe raad na verkiezingen

Tot slot geeft het college de gemeenteraad ook mee dat er na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar geen speelruimte is om meer uit te geven. Ook de nieuwe raad moet na de komende verkiezingen spaarzaam zijn. Reneman: „De politiek kan uiteraard keuzes maken binnen de budgetten, maar diegene die in aanloop naar de verkiezingen beweert dat hij meer geld kan uitgeven, die liegt.”