Hoogeveens koor stopt na 55 jaar: 'Deo Cantemus zit in ons lijf’

Tineke Brinks (rechts) en Femmie Drent eerder dit jaar, vlak voor de uitvoering van de Messiah. Andre Weima

Hoogeveen - Het zou eigenlijk een heel feestelijk jaar worden. Het Hoogeveense christelijk koor Deo Cantemus bestond dit jaar 55 jaar en dat werd in oktober gevierd met een prachtige uitvoering van de Messiah.
Twee weken later kregen de leden een zware dobber te verwerken. Het koor werd opgeheven. Een tekort een (mannelijke) zangers is de oorzaak. Voorzitter Femmie Drent en secretaris Tineke Brinks zijn er kapot van, net als de rest van het koor.

Verslagenheid

Medio oktober werd nog een zeer geslaagde uitvoering van de Messiah gegeven. Dit was mogelijk vanwege een groot aantal projectzangers. ‘Na dit concert bleek dat er te weinig leden overbleven. Vooral door het tekort aan mannenstemmen was een kwalitatief goede en evenwichtige koorklank niet meer mogelijk. Hiermee komt er na ruim 55 jaar een einde aan een koor waar velen in Hoogeveen en omstreken mooie herinneringen aan hebben. Ook de dirigent gaf aan te willen stoppen bij ons. Woensdag leverde iedereen de koorboeken in. Dat was heel raar. Iedereen is zo verslagen. Deo Cantemus zit in ons lijf.’
 
Niet alleen de koorleden hebben mooie herinneringen aan Deo Cantemus. Ook de projectleden die de afgelopen jaren mee hebben gezongen hebben dat, en zeker ook de bezoekers van de diverse uitvoeringen die Deo Cantemus heeft mogen geven. ‘De leden van het koor zijn dankbaar dat ze vele jaren, sommigen zelfs vanaf de oprichting, lid waren van Deo Cantemus. Er is altijd naar gestreefd om in de keuze van het repertoire, tijdens de wekelijkse repetities op woensdagavond en bij de uitvoeringen te zingen tot eer en lof van de Here God.’

Dirigenten

De verschillende dirigenten, H. van Midwoud, Roelof Bosma, Tineke Wonderman-van Leeuwen, Jorrit Woudt en Arjan van Hees, hebben daar ieder op hun eigen wijze en samen met Karel van den Berg, die ruim 16 jaar de vaste muzikale begeleider was, een inspirerende bijdrage aan geleverd. ‘We willen ook onze sponsoren en adverteerders bedanken die ons de afgelopen jaren hebben ondersteund. Juist vanwege hun steun was het voor ons mogelijk om mooie uitvoeringen en prachtige concerten te geven’, vertellen Femmie en Tineke namens het bestuur. 
 
‘Van groot belang was uiteraard de repetitieruimte in de Ichthuskerk aan de Rozenstraat, waar wij altijd gebruik van konden maken en de koffie en thee waar het kostersechtpaar Dunsbergen in de pauze van elke repetitieavond voor zorgde. Tenslotte: alle dank aan God. We hebben mogen zingen tot zijn eer. Deo Cantemus. We kijken dan ook met dankbaarheid terug op een mooie periode van muziek maken en samen zingen. Op gepaste en informele wijze zullen we dit tijdperk met elkaar afsluiten. Dat gebeurt op 6 december tijdens een feestelijke avond waarop iedereen afscheid van elkaar kan nemen. We willen het goed afsluiten. We hebben zoveel met elkaar gedeeld.’

Nieuws

menu