Een van de twee gesloten locaties in Hoogeveen,

Hoogeveen zat fout met sluiting zorginstellingen Ben Effectief. Gemeente moet van rechter onterechte uitspraken over onveilige situatie bewoners in het openbaar rechtzetten

Een van de twee gesloten locaties in Hoogeveen,

De gemeente Hoogeveen heeft grote fouten gemaakt bij de ontruiming van de instellingen voor begeleid wonen van Ben Effectief in Hoogeveen. De reputatie van het zorgbedrijf is door toedoen van de gemeente onterecht ernstig beschadigd.

Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden vastgesteld.

Toenmalig wethouder Erik Giethoorn heeft juli 2017 opdracht gegeven voor de ontruiming van de twee instellingen van het zorgbedrijf. Hij stelde dat het niet veilig was voor de cliënten, vooral jongvolwassenen met ernstige gedragsstoornissen. De bewoners moesten direct weg en elders worden ondergebracht. Directeur Patrick Paal van Ben Effectief heeft meteen bezwaar gemaakt. Maar daar is niet naar geluisterd. Hij heeft de gemeente aangeklaagd.

Naar het oordeel van het hof heeft de gemeente het zorgbedrijf ten onrechte in een kwaad daglicht gesteld en daarmee schade berokkend. Het hof: ,,Na de ontruiming heeft de wethouder zich negatief uitgelaten over Ben Effectief en vergaande absolute uitspraken gedaan, zoals: ‘Er was te weinig personeel, bewoners werden daarom aan hun lot overgelaten. In de nacht was er soms helemaal geen toezicht.’ Die uitspraken waren niet op feiten gebaseerd”, aldus het hof.

Rectificatie op website gemeente

Het hof vindt dat de gemeente ernstig afbreuk heeft gedaan aan de reputatie van Ben Effectief. Het hof heeft daarom de gemeente veroordeeld tot het plaatsen van een rectificatie op de voorpagina van de gemeentelijke website. In de tekst moet verwezen worden naar de uitspraak van het hof en het onrechtmatig handelen van de gemeente bij de ontruiming van de instellingen. In de rectificatie moet verder gemeld worden: ,,Ook heeft het hof geoordeeld dat de gemeente bij monde van wethouder Giethoorn ten onrechte in de media het beeld heeft geschetst van wantoestanden en acute veiligheidsrisico’s bij Ben Effectief.”

Volgens het hof was de gemeente helemaal niet bevoegd om tot het verwijderen van de cliënten van Ben Effectief over te gaan. ,,Zij had al helemaal geen informatie waaruit bleek dat sprake was van een onhoudbare situatie, waarin de veiligheid van de cliënten ernstig in gevaar was.” De rectificatie moet vier weken op de voorpagina van de gemeente website blijven staan.

‘Niet te bevatten’

Directeur Patrick Paal is blij met de uitspraak van het hof. ,,Wat de bewoners en onze medewerkers door toedoen van de gemeente is overkomen, is niet te bevatten. Het heeft een enorme impact gehad op alle betrokkenen.” Een woordvoerder van de gemeente laat desgevraagd weten: ,,We hebben kennis genomen van de uitspraak van de rechter. We zijn teleurgesteld over de uitkomst, dit hadden we niet verwacht. Uiteraard volgen we de uitspraak en plaatsen wij woensdag een rectificatie op onze website. We gaan met onze advocaten in overleg over het vervolg.”