Hoogeveen werkt aan centrum waarin het ook goed wonen is

Gemeentehuis Hoogeveen. Foto Mediahuis Noord

De gemeenteraad heeft vorig jaar een voorbereidingsbesluit genomen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Het besluit maakt het mogelijk om te sturen op de kwaliteit die het centrum nodig heeft om aantrekkelijker te worden.

Om het proces zo zorgvuldig mogelijk te kunnen vervolgen heeft de gemeenteraad opnieuw een voorbereidingsbesluit genomen voor het stadscentrum. Zo’n voorbereidingsbesluit is maar één jaar geldig. Het streven is om binnen een jaar het ontwerp van het bestemmingsplan ter inzage te leggen.

Er zijn op dit moment verschillende initiatieven voor de woningbouw in het centrum. Het realiseren van nieuwe woningen kan eraan bijdragen dat het stadscentrum aantrekkelijk blijft. Het past ook binnen het totaal. Het is hierbij van belang dat het bestemmingsplan voor het gebied past in deze tijd en dat ongewenste ontwikkelingen, zoals de realisatie van te kleine woningen met een lage woonkwaliteit, worden voorkomen.

Nieuws

menu