Hoogeveen spreekt binnenstadsfonds voor 1,2 miljoen euro aan (anderhalve ton voor advieskosten)

De gemeente Hoogeveen is inmiddels eigenaar van dit winkelpand in de Tamboerpassage.

De gemeente Hoogeveen is inmiddels eigenaar van dit winkelpand in de Tamboerpassage. Foto: DvhN

De gemeente Hoogeveen heeft sinds de instelling van het binnenstadsfonds, in het najaar van 2017, tot dusver ruim 1,2 miljoen euro uit deze pot uitgegeven.

Dat blijkt uit een verantwoordingsdocument aan de gemeenteraad. Bijna 4 ton ging naar subsidies voor winkelverplaatsingen (2 keer), gevelverbetering (5 keer) en het wijzigen van de retailbestemming (6 keer). Verder werd een winkelpand in de Tamboerpassage gekocht (165.000 euro).

De gemeente wil niet zeggen van welke zes winkels de retailbestemming is gehaald. ,,Dat zijn private overeenkomsten. Op grond van privacywetgeving mogen we die informatie niet delen’’, stelt een woordvoerster.

Anderhalve ton advieskosten

Daarnaast ging 150.000 euro op aan advieskosten en besteedde de gemeente 62.000 euro aan een ontwerp voor het nieuwe cultuurcomplex. Ook werd 97.000 euro uitgetrokken voor een plan en visie voor de Tamboer(passage).

Hoogeveen wil de Tamboerpassage en het omliggende gebied herontwikkelen. Daarnaast wordt gewerkt aan de komst van een nieuw ‘cultuurhuis’, waarin theater De Tamboer en andere culturele voorzieningen onderdak moeten krijgen.

Volgens de gemeente hebben de adviseurs een bijdrage geleverd aan de aanpak en uitvoering van de (retail)transformatie in Hoogeveen. ,,Ze voerden gesprekken met ondernemers en het verbonden vraag en aanbod.’’

Risico-analyse en taxaties

Daarnaast heeft een bureau een planschade risico-analyse gemaakt: wat zijn de effecten als van panden buiten het winkelgebied de retailfunctie verdwijnt? Verder is een taxateur voor de gemeente actief geweest.

De gemeente heeft vorig jaar ook het pand in de Hoofdstraat van een voormalige schoenenzaak (Boonstra) gekocht voor 350.000 euro. Het gaat om een tijdelijke uitgave die nodig was om het naastgelegen pand, waarin een modezaak zat, af te kunnen breken.

De gemeente wil hier een brede doorgang realiseren richting De Kaap en zoekt een koper voor het pand van Boonstra. ,,Dit geld vloeit terug zodra het pand verkocht is’’, schrijven burgemeester en wethouders.

Leegstand aanpakken

Het binnenstadfonds, waar behalve de gemeente ook de provincie aan bijdraagt, moet de winkelleegstand aanpakken en winkelgebieden aantrekkelijker maken. In het fonds is nog zo’n 3 miljoen beschikbaar.

Tot dusver is Hoogeveen erin geslaagd zo’n 4000 vierkante meter winkelvloeroppervlakte ‘uit de markt’ te halen. Voor een deel is sprake van ‘natuurlijk verloop’: de eigenaren konden geen ondernemers meer voor hun panden interesseren en hebben er woonruimte van gemaakt. Daarvoor heeft de gemeente geen vergoeding betaald.

De gemeente wil het Hoogeveense winkelgebied met 10.000 vierkante meter te verkleinen. Het compactere gebied moet de levendigheid en gezelligheid verhogen.

Stof opwaaien

In gemeenteraad kwamen donderdagavond twee moties aan de orde over de gang van zaken rond de aankoop van het winkelpand van Taska in de Tamboerpassage, die veel stof deed opwaaien. De oppositie vindt dat de wethouder de raad eerder over de transactie had moeten informeren.

Zowel de motie van wantrouwen van de VVD tegen wethouder Erik Giethoorn, als de motie van treurnis voor het college, gesteund door vijf oppositiepartijen, haalden geen meerderheid en werden verworpen.

‘Pijn’

De wethouder gaf aan dat het door de VVD opgezegde vertrouwen in hem pijn deed. ,,Dit doet wat met mij als mens.’’ Andere partijen vonden de motie te zwaar of te veel op de man gespeeld.