Hoogeveen lonkt naar subsidie voor huisvesting grote gezinnen statushouders

De gemeente Hoogeveen wil vergunninghouders met grote gezinnen huisvesten. Daarom heeft zij zich aangemeld voor een pilot van het Rijk. Vanuit deze pilot kan de gemeente dan maximaal 32.500 euro subsidie krijgen per gezin.

De grote gezinnen moeten minimaal uit 8 personen bestaan. Dit gezin op de foto is dus zelfs te klein.

De grote gezinnen moeten minimaal uit 8 personen bestaan. Dit gezin op de foto is dus zelfs te klein. Foto: Cottonbro via Pexels

Landelijk is er beperkt plek voor het aantal gezinnen dat mee kan doen aan de pilot. Het Rijk kiest welke gemeenten in aanmerking komen.

Voorwaarden

Voorwaarde is dat het om gezinnen gaat van minimaal acht personen. In Hoogeveen is dit jaar één gezin dat in aanmerking komt voor dit proefproject.

Een tweede voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de subsidie is dat een woningcorporatie uit Hoogeveen meewerkt aan de huisvesting. Hoogeveen hoopt samen met Domesta of Woonconcept een aanvraag in te kunnen dienen voor de subsidie.

Het subsidiebedrag kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor het verbouwen van een woning of om twee woningen samen te voegen. Het aanpassen van een woning zodat deze geschikt is voor een groot gezin is de verantwoording van de woningcorporatie. Deze krijgt de kosten daarvoor vergoed vanuit de subsidiepot. ‘Het is lastig om een geschikte woning te vinden voor dit gezin. Veel sociale huurwoningen zijn niet groot genoeg en/of hebben onvoldoende slaapkamers’, aldus de gemeente.

Taakstelling huisvesting

Ieder jaar krijgen gemeenten van het Rijk te horen hoeveel statushouders zij onderdak moeten geven. Het eerste half jaar van 2021 gaat het in Hoogeveen om 43 vergunninghouders waarvan dus een gezin met acht personen. ‘Aanmelden kan helpen een grote slag te maken in het halen van onze taakstelling’, schrijft het college.

Vorig jaar is het Hoogeveen gelukt om allen die zij een plek moeten bieden, ook daadwerkelijk onderdak te geven. Dit jaar moet Hoogeveen tweemaal zoveel statushouders een plek geven.

Van de 43 statushouders die Hoogeveen de eerste helft van 2021 moet huisvesten, zijn tot nu toe 26 mensen gehuisvest.svest.