Hoogeveen heeft geen geld om alle problemen op Wijsterseweg aan te pakken

Sinds begin 2020 gebeuren er meer ongevallen op de Wijsterseweg dan in de jaren daarvoor. De gemeente Hoogeveen wil hier weliswaar iets aan doen, maar geeft aan geen financiële middelen te hebben om alle probleemkruisingen aan te pakken.

Onlangs nog, op 12 mei, vond weer een ernstig ongeval plaats op de Wijsterseweg.

Onlangs nog, op 12 mei, vond weer een ernstig ongeval plaats op de Wijsterseweg. Foto: Andre Weima Fotografie

Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten in hun antwoord op schriftelijke vragen van het CDA over de ongevallen op de Wijsterseweg.

Het gaat om 9 ongevallen in 1,5 jaar tijd waarbij 10 gewonden vielen. In voorgaande jaren ging het om gemiddeld 1 ongeval per jaar op de Wijsterseweg. De Wijsterseweg kent meerdere kruispunten. Vier van de ongevallen hebben plaatsgevonden op de kruising Wijsterweg/Oostering, drie op kruising Wijsterseweg/Toldijk en één op de kruising Wijsterseweg/Kerkweg. Verder is er nog een eenzijdig ongeval geweest op een recht wegvak van de Wijsterseweg. 2.

Volgens de gemeente zijn het in alle gevallen voorrangsongevallen. Oorzaken zijn vaak een combinatie van te snel rijden op de voorrangsweg en niet onvoldoende uitkijken vanaf de zijweg.

Volgens de gemeente is de bebording rondom de kruispunten op orde en voldoende zichtbaar. ‘Op het kruispunt Wijsterseweg-Oostering kan het een goed idee zijn om stopborden te plaatsen, omdat het zicht vanaf met name de Oostering beperkt is. Of de situatie daardoor daadwerkelijk veiliger wordt, is vooral afhankelijk van het gedrag van de verkeersdeelnemers. Zij moeten de tijd nemen om de kruising goed over te kijken alvorens hun weg te vervolgen.’

Het college stelt dat het aantal ongevallen en de ernst ervan verminderd kan worden door de rijsnelheden op de Wijsterseweg te verlagen en de kruispunten beter op te laten vallen op deze 60 km-weg. ‘De beste oplossing daarvoor is een verhoging van het kruispuntvlak met de verhoging in een afwijkende kleur. Voor het kruispunt Wijsterseweg-Toldijk ligt reeds een plan om dit als zodanig uit te voeren, samen met de reconstructie van de Middenveldweg. Voor de kruispunten Wijsterseweg-Oostering en WijstersewegKerkweg ligt dat plan er nog niet; de financiële middelen hiervoor ontbreken.’

Gemeente gaat onderzoeken zij dit of dit met BDU-subsidie (Brede Doel Uitkeringen) de komende jaren prioriteit moet geven.