Hoogeveen besluit tot compensatie voor sluiten terrassen door corona

Een leeg terras. ANP

Hoogeveen - Horecaondernemers in Hoogeveen die vanwege corona van half maart tot 1 juni geen terras mochten uitbaten hoeven over deze periode geen precariobelasting te betalen.

Dat hebben burgemeester en wethouders van Hoogeveen besloten. Door het niet heffen van precario loopt de gemeente ongeveer 9000 euro mis.

Met de maatregel wil Hoogeveen de horecaondernemers helpen de gevolgen van het coronavirus gedeeltelijk op te vangen en daarmee lokale bedrijvigheid en werkgelegenheid te behouden.

De precariobelasting op terrassen wordt jaarlijks geheven voor bedrijven die over een vergunning beschikken voor het gebruik van terrassen op gemeentegrond.

Inkomsten misgelopen

Op 15 maart van dit jaar moest de horeca op last van het kabinet sluiten, als onderdeel van de coronamaatregelen. Per 1 juni mochten de ondernemers de terrassen weer openstellen. Volgens het college heeft de horeca toen, in een periode van mooi weer, inkomsten misgelopen.

Verder speelt voor de gemeente mee dat de ondernemers toen geen specifieke steun kregen van het rijk. Inmiddels is de horeca opnieuw gesloten, maar is de verwachting dat het rijk nu wel met compensatie over de brug komt.

Begroting

Het belastinggeld dat Hoogeveen misloopt heeft volgens het college geen gevolgen voor de gemeentebegroting. Bij een tussentijdse rapportage waren de opbrengsten al naar beneden bijgesteld.

De gemeente gaat de ondernemers die het betreft schriftelijk op de hoogte stellen.