Honderden handtekeningen tegen komst nieuw complex voor 420 arbeidsmigranten in Hoogeveen. 'Er zijn alleen economische belangen'

Wethouder Roelof Bisschop (geheel links) neemt de driehonderd handtekeningen in ontvangst van een delegatie van buurtbewoners. Foto: Gerrit Boer

Wethouder Roelof Bisschop heeft woensdagmiddag driehonderd handtekeningen in ontvangst genomen tegen de komst van een nieuw logiescomplex voor 420 arbeidsmigranten in Hoogeveen.

De nieuwbouw moet verrijzen op de locatie van de voormalige graanfabriek van Agrifirm op bedrijventerrein De Wieken. Maar veel buurtbewoners zien dat niet zitten. Ze vinden het plan veel te fors.

Om hun protest kracht bij te zetten heeft een afvaardiging van bewoners een zienswijze ingediend, ondertekend door 300 personen. Deze mensen wonen in straten die de impact van het ‘extreem grote aantal arbeidsmigranten’ gaan merken, zo verwachten de indieners.

Overlast

‘We moeten straks met veel meer mensen gebruik maken van de openbare ruimte’, schrijven ze. Buurtbewoners voorzien een flinke toename van verkeer, vervuiling en geluids- en parkeeroverlast. Ook zijn er gevoelens van onveiligheid.

Volgens de ondertekenaars hebben de 420 ‘nieuwe buren’ niet de behoefte om te integreren. ‘Er zijn alleen economische belangen’, stellen ze. Verder wijzen de bewoners op de ‘eigen taal, gewoontes en cultuur’ van de arbeidsmigranten. ‘Dit heeft direct invloed op ons welzijn en tast de sociale cohesie aan.’

‘Gemiste kans’

De bewoners zijn teleurgesteld in de gemeente. Ze plaatsen vraagtekens bij de transparantie en openheid rond het plan voor grootschalige arbeidsmigrantenhuisvesting. Ook vinden ze dat de buurt te laat bij het proces is betrokken. ‘Een gemiste kans’, zo wordt gesteld.

Om toch in beeld te blijven willen de bewoners via de ingediende zienswijze gezamenlijk hun stem laten horen. ‘We hebben op dit moment het gevoel dat onze sociale basis en ons burgerbelang in het geding komt of al is gekomen’, constateren ze.

De buurtbewoners vinden dat de (verwachte) problemen ondervangen kunnen worden door kleinere locaties met minder arbeidsmigranten te spreiden aan de rand van Hoogeveen of in de buurt van of naast de werkgevers.

‘Heel serieus’

Wethouder Roelof Bisschop (VVD) liet de bewonersdelegatie weten ‘heel serieus’ naar de zienswijze te gaan kijken. ,,Goed dat jullie hier aandacht voor vragen’’, zei hij. ,,Dit project vraagt om een goede en transparante besluitvorming.’’

De gemeente koerst voorlopig nog op een besluit over de aangevraagde omgevingsvergunning voor 24 maart, maar de wethouder liet woensdagmiddag weten dat er mogelijk meer tijd nodig is om een goede afweging te kunnen maken.

Het project, getiteld De Graanfabriek, beoogt de sloop van de oude Agrifirm graanoverslag op bedrijventerrein De Wieken. Op deze plek moet een nieuw logiescomplex met 162 appartementen voor 420 arbeidsmigranten komen die werkzaam zijn in en rond Hoogeveen.

Het initiatief komt van SVZ Bedrijfsonroerend Goed bv uit Hoogeveen, die eigenaar is van het Agrifirm-pand en de bijbehorende gronden. SVZ is partner van E&A Wonen, die de huisvesting van arbeidsmigranten organiseert en exploiteert. De Graanfabriek is een particulier initiatief.

Inloopbijeenkomst

Op 21 maart is er vanaf 20.00 uur voor buurtbewoners een inloopbijeenkomst in de burgerzaal van het raadhuis, georganiseerd door de initiatiefnemers van het plan. Men kan daar met vragen over het project terecht.

Nieuws

menu